Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Δημοπρατούνται μεθαύριο τα υπολειπόμενα έργα της γραμμής Κιάτου-Ροδοδάφνης

Δημοπρατούνται μεθαύριο τα υπολειπόμενα έργα της γραμμής Κιάτου-Ροδοδάφνης
Μεθαύριο τελευταία ημέρα του έτους θα διεξαχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ, η ανοιχτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για τo πολυαναμενόμενο έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ" προϋπολογισμού 341.790.000 € (συμπ.ΦΠΑ και ποσού για αναθεώρηση).

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται :

Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής (επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες, και Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων),
Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής
Η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους
Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για την σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από την Χ.Θ. 122+000,00 έως την Χ.Θ. 202+100, καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1(level 1).
Η εγκατάσταση των κάτωθι Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων:

• Παθητικό Δίκτυο Μεταφοράς δεδομένων και σημάτων Σιδηροδρομικών Συστημάτων
• Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (LAN/WAN) στα κτίρια των Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων.
• Ο ενεργός εξοπλισμός δικτύου μεταφοράς δεδομένων και σημάτων Σιδηροδρομικών Συστημάτων.
• Σύστημα Υπηρεσιακής Τηλεφωνίας

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 24 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αναμένεται μέσα στην άνοιξη.

pelop.gr