Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Από αρχές πάμε καλά

Ένα από τα υπουργεία με τις περισσότερες ρυθμιστικές αρχές είναι το υπουργείο Μεταφορών.
Τώρα μας προέκυψε η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, η οποία «έκλεψε έργο» από μια άλλη αρχή, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.
Το υπουργείο Μεταφορών ασκεί επιρροή και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ υπό την ομπρέλα του βρίσκονται και άλλες αρχές, όπως η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, η Αρχή για τα Σιδηροδρομικά Ατυχήματα, η Αρχή για τα Αεροπορικά Ατυχήματα κ.ά.
Σίγουρα, κάθε υπουργός θα αισθάνεται «προύχοντας» που έχει να στελεχώσει τόσους φορείς....
Φ. ΦΩΤ.