Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Το τρένο με 3,1 εκατ. «δένει» στο λιμάνι

Το τρένο με 3,1 εκατ. «δένει» στο λιμάνι

Λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα θα «πιάνει» σύντομα το τρένο.
Σε έναν περίπου χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Σιδηροδρομική Σύνδεση Νέου Προβλήτα Εμπορευματοκιβωτίων Λιμένα Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 3.106.325 εκατομμύρια ευρώ και «ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής είναι ένα έτος».

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή της υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και η σύνδεσή της με το σύμπλεγμα των γραμμών του σιδηροδρομικού σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Εντονο ενδιαφέρον για το έργο έχουν εκφράσει ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), καθώς και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεδομένου ότι με την κατασκευή του ενισχύεται η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών πλοίου-σιδηροδρόμου, επιφέροντας πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη, τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την εθνική.

Στη Βάρνα
Το έργο αυτό θα συνδέσει το σιδηροδρομικό δίκτυο με τη Βουλγαρία (Βάρνα), παρακάμπτοντας τη θαλάσσια μεταφορά, μέσω Βοσπόρου, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αλλά και το κόστος. Η απευθείας σύνδεση με τη Βάρνα θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό πέρασμα των προϊόντων από τον Βόσπορο και θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής από 2,5 ημέρες που χρειάζεται σήμερα σε περίπου 6 ώρες.

Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ» 2007-2013.

Παράλληλα, σε «ράγες» υλοποίησης μπαίνει η νέα σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης του νέου εμπορικού λιμένα της Καβάλας (Νέα Καρβάλη) με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το έργο αφορά την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 31,8 χλμ., που θα συνδέει τον νέο εμπορικό λιμένα της Καβάλας (Λιμένας Φίλιππος στην περιοχή της Νέας Καρβάλης) με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

"Εθνος"