Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

Νίκος Χουντής : «Παρά τα σκάνδαλα διαφθοράς και δωροδοκιών γερμανικών επιχειρήσεων σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, η Γερμανία συνεχίζει να αρνείται την υπογραφή διεθνών συμβάσεων κατά της διαφθοράς»

  • Αρνείται να ερευνήσει η Κομισιόν τα σκάνδαλα της Εταιρείας Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn) στην Ελλάδα.
  • Τι απαντά η Κομισιόν

Παρά τα, «παγκοσμίου φήμης», σκάνδαλα διαφθοράς και δωροδοκιών γερμανικών επιχειρήσεων, όπως η Siemens, η MAN, η Daimler κ.α., σε ολόκληρο τον κόσμο, η Γερμανία συνεχίζει να καλύπτει τους ‘εθνικούς επιχειρηματικούς πρωταθλητές’ της, αρνούμενη να κυρώσει διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής με αφορμή την καταδίκη από Δικαστήριο της Φρανκφούρτης, όχι της Εταιρείας Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), αλλά εμπλεκόμενων προσώπων, για το σκάνδαλο της δωροδοκίας αξιωματούχων στην Ελλάδα και σε Αφρικανικές και Ασιατικές χώρες, ρωτούσε την Κομισιόν:
-να τον πληροφορήσει «για ποια συγκεκριμένα έργα στην Ελλάδα δόθηκαν οι δωροδοκίες»,
-εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, και
-κατά πόσο η Κομισιόν «προτίθεται να ερευνήσει την υπόθεση με όλα τα μέσα που διαθέτει».
Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί εάν η Γερμανία έχει επικυρώσει και εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο κατά της διαφθοράς και καλούσε την Κομισιόν να προβεί σε συστάσεις στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
Στην απάντησή της η Κομισιόν, αφού αναγνωρίζει ότι δεν έχει ασχοληθεί με τη διερεύνηση του εν λόγω σκανδάλου, που θεωρείται βέβαιο ότι για την περίπτωση της Ελλάδας αφορά και κοινοτικό χρήμα, αποκαλύπτει ότι η Γερμανία είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει επικυρώσει και τις δύο διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, που έχει υπογράψει η ΕΕ.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντάει: «Η σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί διαφθοράς δεν έχει κυρωθεί από την Αυστρία και τη Γερμανία, μολονότι επίκειται η κύρωση στην Αυστρία λόγω της νομοθετικής διαδικασίας που έχει ήδη δρομολογηθεί. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς δεν έχει κυρωθεί από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία».

Στη συνέχεια της απάντησή της η Κομισιόν, αρκείται να σημειώσει ότι «παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιπτώσεις της καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του εάν έχουν επικυρώσει τις εν λόγω συμβάσεις», καθώς επίσης, ότι η εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, «παρακολουθείται στο πλαίσιο του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (‘έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ’), που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2011».

Ακολουθούν η ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση της Κομισιόν:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής προς την Επιτροπή
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Δωροδοκία από την Deutsche Bahn για ανάληψη έργου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η εισαγγελία της Φρανκφούρτης, μετά από δικαστική έρευνα, επέβαλε πρόστιμα 500.000 ευρώ σε «πρώην συνεργάτες» της εταιρίας των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για δωροδοκίες σε αφρικανικές και ασιατικές χώρες και στην Ελλάδα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Γνωρίζει αν η δικαστική έρευνα ονομάζει για ποια συγκεκριμένα έργα στην Ελλάδα δόθηκαν οι δωροδοκίες; Πρόκειται για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ; Αν ναι προτίθεται η Επιτροπή να ερευνήσει την υπόθεση με όλα τα μέσα που διαθέτει;
Ποια κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη Σύμβαση των ΗΕ κατά της Διαφθοράς, την οποία έχει επικυρώσει η ίδια η ΕΕ; Πώς κρίνει η Επιτροπή τη στάση αυτή; Τι συστάσεις έχει κάνει στα κράτη μέλη ως την επικύρωση και την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων;

Aπάντηση της κας Malmström εξ ονόματος της Επιτροπής

Όσον αφορά την έρευνα στην οποία αναφέρεται το αξιότιμο μέλος, δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα παρέμβασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις, και δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας που διαχειρίζονται οι εθνικές αρχές. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ότι δεν διεξάγει καμία έρευνα για τα θέματα που ανέφερε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.
Η σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί διαφθοράς δεν έχει κυρωθεί από την Αυστρία και τη Γερμανία, μολονότι επίκειται η κύρωση στην Αυστρία λόγω της νομοθετικής διαδικασίας που έχει ήδη δρομολογηθεί. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς δεν έχει κυρωθεί από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία.
Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί τις επιπτώσεις της καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του εάν έχουν επικυρώσει τις εν λόγω συμβάσεις. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις αρνητικές συνέπειες της διαφθοράς και έχει πλήρη επίγνωση της σχέσης μεταξύ κονδυλίων του δημοσίου και οικονομικών προβλημάτων. Την εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα κράτη μέλη παρακολουθείται στο πλαίσιο του μηχανισμού υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ («έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ»), που συστάθηκε τον Ιούνιο του 2011. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των προσπαθειών των κρατών μελών κατά της διαφθοράς, έκθεση των συστημικών προβλημάτων, και θα δημοσιευθεί για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2013. Ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων είναι ένα μέσο που αποσκοπεί στην τόνωση της πολιτικής βούλησης εκεί όπου η καταπολέμηση της διαφθοράς βραδυπορεί,, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ως προς την τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων προτύπων. Η Επιτροπή έχει στόχο να αναδείξει τα συστημικά προβλήματα και να παράσχει κίνητρα για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά στα κράτη μέλη.

                                                                                                         Το Γραφείο Τύπου