Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Απάντηση του Κ. Χατζηδάκη στο Θ. Γερμανίδη για το θέμα της επαναλειτουργίας του τρένου στην Φλώρινα Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκης, απάντησε σε ερώτηση του Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. Φλώρινας Θ.Γερμανίδη σχετικά με την «επαναλειτουργία του περιφερειακού δρομολογίου Έδεσσας-Φλώρινας στη Δ. Μακεδονία, αποκαθιστώντας τους μεταταγέντες σιδηροδρομικούς». Αναλυτικά η απάντηση: 


Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 691/02.08.2012 ερώτησης της Βουλής, των Βουλευτών κ.κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη, Στρατούλη Δημήτρη, Γερμανίδη Αθανασίου, Διαμαντόπουλου Ευάγγελου και Ουζουνίδου Ευγενίας, στο ερώτημα που αφορά την επαναλειτουργία του περιφερειακού δρομολογίου Έδεσσας – Φλώρινας στη Δυτική Μακεδονία, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όσον αφορά την 1η ερώτηση σας ενημερώνουμε ότι για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Έδεσσας – Φλώρινας ο ΟΣΕ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και είχε καταρτίσει πρόγραμμα δρομολογίων με προοπτική εφαρμογής από 08-07-2012. Η ανωτέρω ημερομηνία εφαρμογής μετατέθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για μικρό χρονικό διάστημα.
2. Όσον αφορά την 2η ερώτηση σας ενημερώνουμε ότι η μεταφορά του αναφερόμενου στην Ερώτηση προσωπικού του ΟΣΕ σε φορείς της Δυτικής Μακεδονίας (27 συνολικά ατόμων, πλην 3 εξ’ αυτών τα οποία περιλήφθηκαν στον πίνακα του υποχρεωτικά μεταφερόμενου προσωπικού), έγινε σ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 ν. 3891/2010 με την υποβολή από αυτό σχετικής αίτησης εθελοντικής μεταφοράς στην οποία δήλωνε το ενδιαφέρον του για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (μέχρι τρεις επιλογές) των φορέων υποδοχής οι οποίοι αναφέρονταν σε σχετικό κατάλογο που είχε συντάξει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είχε αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΣΕ.
Η μεταφορά του πιο πάνω προσωπικού έγινε με γνώμονα την κατάργηση υπηρεσιών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα την παύση λειτουργίας της γραμμής από την Έδεσσα μέχρι τη Φλώρινα. 
Στο υπ’ αριθ. 31433/29.06.2012 έγγραφο του ΟΣΕ γίνεται λόγος για δυνατότητα απόσπασης του εν λόγω προσωπικού προκειμένου να στελεχώσει, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, Υπηρεσιακές Μονάδες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια επαναλειτουργίας της γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας, ενώ δεν είναι δυνατή η επαναφορά τους στον ΟΣΕ δεδομένου ότι η μεταφορά τους έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα». 
Να σημειώσουμε ότι από τις μέχρι τώρα απαντήσεις των ερωτηθέντων Φορέων δεν προκύπτει η δυνατότητα απόσπασης στον ΟΣΕ του αιτούμενου προσωπικού λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών σ’ αυτούς. 
Τη σύμφωνη γνώμη της για την απόσπαση στον ΟΣΕ των δύο (2) μεταφερομένων εκεί πρώην υπαλλήλων του εκφράζει μόνο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έγγραφό της.
Ενώ και ο Δήμος Αμυνταίου παρά τα αναφερόμενα στο αριθ. 31433/29.06.2012 έγγραφό μας σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασής τους, μας γνωρίζει ότι συμφωνεί για τη μετάταξη των δύο (2) μεταφερομένων εκεί πρώην υπαλλήλων του ΟΣΕ και νυν υπαλλήλων του.
Επί συνολικού δηλαδή αιτήματος του ΟΣΕ, για επιστροφή είκοσι επτά (27) υπαλλήλων εξειδικευμένου προσωπικού (πρώην σταθμάρχες και κλειδούχοι) μέσω απόσπασής τους, δύναται μέσω των υπηρεσιών τους να επανέλθουν μόνον οι τέσσερεις (4) εξ αυτών για τη στελέχωση των δρομολογίων Έδεσσας – Φλώρινας.
Τα δε εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, ο ΟΣΕ προτίθεται να μη θιγούν και θα εξεταστεί το κατά πόσο δύναται να ισχύουν ακριβώς όπως αυτά καθορίστηκαν, πριν την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν3891/2010 (μαζί με τις διατάξεις της παρ. 3 του Ν2515/1997), πάντα σε εφαρμογή και τήρηση των νόμιμων διαδικασιών περί αυτών. 
3. Όσον αφορά την 3η ερώτηση σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της γραμμής (ΣΣ Έδεσσας έως Σ.Σ Φλώρινας και Σ.Σ Μεσονησίου έως Σ.Σ Καυκάσου) προσφάτως, με πλήρη ανακαίνιση της υποδομής και της επιδομής της γραμμής με νέας τεχνολογίας σύγχρονα υλικά. Η αναβάθμιση αυτή επέφερε σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας (περίπου 1h + 4’).
Οι τιμές δε των εισιτηρίων και των τιμολογίων των εμπορευματικών μεταφορών θα καθοριστούν από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
4. Όσον αφορά την 4η και 5η ερώτηση σας ενημερώνουμε ότι, ο ΟΣΕ δεν έχει αρμοδιότητα επανεξέτασης διατάξεων του Ν3891/2010.