Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την ηλεκτροκίνηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο Δ. Θεσσαλίας


Σε μία περιοχή με ιδιαίτερο τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, όπως η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, τα δημόσια μέσα σταθερής τροχιάς συμβάλλουν στην τουριστική κίνηση και στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιπλέον το τρένο αποτελεί παραδοσιακά ένα σημαντικό μέσο μετακίνησης των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκπονηθεί μια σειρά από μελέτες που συνοδεύονται από δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα για την εφαρμογή ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής.
Σήμερα η κίνηση στο εν λόγω δίκτυο διεξάγεται σε γραμμές παλαιάς τεχνολογίας από πετρελαιοκινούμενα τρένα. Το γεγονός αυτό επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις, σοβαρό περιβαλλοντικό κόστος και βέβαια οικονομική επιβάρυνση, η οποία μπορεί ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του σιδηροδρομικού δικτύου, σε περίπτωση που αυτό κριθεί μη βιώσιμο οικονομικά.
Το συγκεκριμένο έργο είναι μελετητικά ώριμο, το κόστος εγκατάστασης είναι μικρό, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά από προαπαιτούμενες εργασίες στο δίκτυο και είναι δεδομένη η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ
Επειδή λοιπόν χρέος της πολιτείας στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, είναι να διασφαλίζει την δυνατότητα οικονομικά προσιτής μετακίνησης των πολιτών της, και ιδιαίτερα εκείνων της περιφέρειας.
Επειδή τέλος, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης τουριστών από ολόκληρο τον πλανήτη, με ιδιαίτερο οικονομικό όφελος για την περιοχή και την χώρα ολόκληρη
Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός
• Τι προτίθεται να κάνει για την υλοποίηση του έργου και μέσω ποιων ενεργειών σκοπεύει να συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών

Οι ερωτώντας βουλευτές
Δριτσέλη Παναγιώτα
Μιχαλάκης Νικόλαος

.kalabakacity.gr