Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Μείωση ενοικίων 31% στις ΔΕΚΟ

Στον φάκελο που θα παρουσιαστεί στην τρόικα και περιλαμβάνει τα ελάχιστα διαρθρωτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και απέδωσαν, είναι και η περικοπή του κονδυλίου για ενοίκια στις ΔΕΚΟ κατά 31%. Τι χρειάστηκε; Η εφαρμογή διάταξης του Μνημονίου από τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα Γιώργο Κυριακό για τη μείωση του κονδυλίου για τις 93 ΔΕΚΟ από τα 55 εκατομμύρια ευρώ το 2010, στα 38 εκατομμύρια ευρώ το 2011. Τόσο απλά!
"ΤΑ ΝΕΑ"