Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Σήμερα η Γενική συνέλευση του ΤΑΝΠΣΕΥ στην Θεσσαλονίκη

Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα σε αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλεγγύης και Νομικής Προστασίας Σιδηροδρομικών Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΤΑΝΠΣΕΥ). Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι ενημέρωση των μελών και αλλαγές στο καταστατικό του Ταμείου.

 ΕΙΔΗΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:
1)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
2)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ Δ.Σ.
3)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
4)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
5)  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ.