Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Γενική συνέλευση του ΤΑΝΠΣΕΥ

Στις 16 Μαΐου  ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30 το απόγευμα σε αίθουσα του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλεγγύης και Νομικής Προστασίας Σιδηροδρομικών Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΤΑΝΠΣΕΥ).
Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι ενημέρωση των μελών και αλλαγές στο καταστατικό του Ταμείου.
ΕΙΔΗΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ:
1)  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
2)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ Δ.Σ.
3)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
4)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
5)  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ.