Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Κίνδυνος για τις σιδηροδρομικές υποδομές από τις κλοπές μετάλλων

Η κλοπή μετάλλων δύσκολα θα καταπολεμηθεί χωρίς ευρωπαϊκή δράση
Η Ελλάδα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου τηλεδιοίκησης σιδηροδρόμων, αξίας 20 εκατ. ευρώ, σε μεγάλο βαθμό, λόγω της ζημιάς που υπέστη από τους κλέφτες χαλκού.

Τη μελέτη ευρωπαϊκών μέτρων για την καταπολέμηση της κλοπής μετάλλων στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του προβλήματος σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και ειδικά στις υποδομές των σιδηροδρόμων, ζητά με γραπτή ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Σπύρος Δανέλλης.
Όπως αναφέρει ενδεικτικά ο ευρωβουλευτής, η Ελλάδα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου τηλεδιοίκησης σιδηροδρόμων, αξίας 20 εκατ. ευρώ, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ζημιάς που υπέστη από τους κλέφτες χαλκού. Στη Βρετανία, η ζημιά στους σιδηροδρόμους μόνο υπολογίζεται στα 17 εκ. λίρες ετησίως, με πολλαπλάσιο πραγματικό κόστος για την οικονομία. Σε πολλές χώρες, έχουν παρατηρηθεί ακόμη και φαινόμενα βανδαλισμού προτομών και μπρούντζινων αγαλμάτων για την απόσπαση χαλκού. 
Δεδομένου του δικαιώματος ελεύθερης μεταφοράς αγαθών εντός της Ε.Ε., ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά τη τοποθέτηση της Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα λήψης νομοθετικών μέτρων που να εμποδίζουν τη λαθραία μεταπώληση μετάλλων σε ολόκληρη την Ένωση.
Παρότι από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί ένα άτυπο δίκτυο συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προβληματισμό στις διωκτικές αρχές προκαλεί η δυνατότητα των συμμοριών να μεταπωλούν ποσότητες μετάλλου μέσω συναλλαγών σε μετρητά, χωρίς να επιδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητά τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Η κλοπή μετάλλων, και ειδικά χαλκού, με σκοπό τη λαθραία μεταπώληση λαμβάνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις σε πολλές χώρες της ΕΕ και επιφέρει ισχυρό πλήγμα στον κλάδο των σιδηροδρόμων. Στη Βρετανία, η ζημία υπολογίζεται από τη National Rail στα 17 εκατ. λίρες ετησίως, ενώ η Ελλάδα αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου τηλεδιοίκησης σιδηροδρόμων, αξίας 20 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω της ζημιάς που υπέστη από τους κλέφτες χαλκού. Στις προαναφερθείσες, μεταξύ άλλων, χώρες, έχουν παρατηρηθεί ακόμη και φαινόμενα βανδαλισμού προτομών ή μπρούντζινων αγαλμάτων για την απόσπαση χαλκού.

Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριου του 2010, δημιουργήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 ένα άτυπο δίκτυο μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Προβληματισμό στις διωκτικές αρχές προκαλεί η δυνατότητα των συμμοριών να μεταπωλούν ποσότητες μετάλλου μέσω συναλλαγών σε μετρητά, χωρίς να επιδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει στη κατοχή της περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος και συγκεκριμένα των επιπτώσεών του στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες;
2. Δεδομένης της ευκολίας μεταφοράς αγαθών από χώρα σε χώρα της ΕΕ, αρκεί η εθελοντική δράση από τα κράτη μέλη, ή θα προκαλούσε η ανισομερής δράση τη μεταφορά του προβλήματος;
3. Θεωρεί αναγκαία τη μελέτη νομοθετικής ρύθμισης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο;”.