Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Αναμένεται και δεύτερο κύμα μετατάξεων


Στις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ, αν κριθεί από τους νέους κανονισμούς προσωπικού ότι διαθέτουν παραπάνω υπαλλήλους

Της Αλεξανδρας Κασσιμη

Σε δεύτερο κύμα μετατάξεων αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση στις συγκοινωνιακές ΔΕΚΟ, σε περίπτωση που κριθεί από τους νέους κανονισμούς προσωπικού ότι εξακολουθούν οι οργανισμοί να διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό. Σύμφωνα με τους νόμους που ψηφίστηκαν για την εξυγίανση του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ, υπάρχει δυνατότητα δεύτερου γύρου μετατάξεων μετά την κατάρτιση των νέων οργανογραμμάτων των παραπάνω οργανισμών. Στην περίπτωση δε του ΟΣΕ, υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο για την εξυγίανση του Οργανισμού ακόμη και για απολύσεις σε περίπτωση που κρίνει η εκάστοτε διοίκηση ότι η οικονομική κατάστασή του απαιτεί περικοπές προσωπικού. Οταν οι εταιρείες του Ομίλου ΟΣΕ δεν αγγίζουν τους οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί, θα υπάρχει δυνατότητα απολύσεων προσωπικού για «οικονομοτεχνικούς λόγους», όπως αναφέρεται στο κείμενο του νόμου.
Στο μεταξύ, εκκρεμεί η κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων σε ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα οποία, υπάρχει περίπτωση το υφιστάμενο προσωπικό των εταιρειών (μετά τις μετατάξεις) να εξακολουθεί να πλεονάζει. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, οι νέες μετατάξεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, αφήνοντας ουσιαστικά παράθυρο για απολύσεις σε περίπτωση που οι υπό μετάταξη εργαζόμενοι δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου. Στελέχη του υπουργείου Υποδομών, ωστόσο, διαμηνύουν ότι οι απολύσεις δεν είναι μονόδρομος, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων τόσο στον ΟΣΕ όσο και στον ΟΑΣΑ.
Στο μεταξύ, η διαδικασία των μετατάξεων δεν έχει ολοκληρωθεί για τον ΟΣΕ, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν πέντε μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υποδομών, έως τώρα έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ –έχουν τυπικά ολοκληρωθεί, δηλαδή– συνολικά 1.446 από τις 1.654 μετατάξεις στον ΟΣΕ, ενώ έχουν δρομολογηθεί και οι 112 μετατάξεις από τις θυγατρικές του ομίλου, τις ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.
Σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται η αντίστοιχη διαδικασία στον ΟΑΣΑ, η οποία ξεκίνησε μόλις στις 12 Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή εντός τεσσάρων ή πέντε μηνών. Στο μεταξύ, κάθε μήνα που δεν πραγματοποιούνται οι μετατάξεις επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΟΑΣΑ κατά 2% λόγω των αυξημένων μισθολογικών δαπανών. Εως τώρα, έγκριση και υπογραφές από τα συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών, Υποδομών, Εσωτερικών και του υπουργείου στο οποίο ανήκει ο φορέας υποδοχής) έχουν λάβει 530 μετατάξεις που βρίσκονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η πρόβλεψη του νόμου για τον ΟΑΣΑ ήθελε να μετατάσσονται συνολικά 1.440 εργαζόμενοι από όλες τις συγκοινωνιακές εταιρείες, ωστόσο, ο αριθμός αναμένεται να είναι μικρότερος, καθώς, στο μεταξύ, έχει ζητήσει να συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός εργαζομένων, που ήδη συνυπολογίζεται στις αποχωρήσεις.
Ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για εθελοντικές μετατάξεις είναι 791, ενώ ήδη προχωρούν και οι 170 υποχρεωτικές μετατάξεις από τους ΗΣΑΠ. Οι συγκεκριμένες μετατάξεις έχουν ήδη λάβει τις απαραίτητες υπογραφές από το υπουργείο Υποδομών και βρίσκονται προς υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία. Οι ΗΣΑΠ είναι η μοναδική εταιρεία στην οποία πραγματοποιούνται υποχρεωτικές μετατάξεις, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός εθελοντικών. Η κατανομή των αιτήσεων για εθελοντική μετάταξη ανά εταιρεία περιλαμβάνει 847 εργαζομένους από την ΕΘΕΛ, 57 από τους ΗΣΑΠ, 126 από την ΑΜΕΛ, 121 από τους ΗΛΠΑΠ, 177 από την ΤΡΑΜ και 48 από τον ΟΑΣΑ.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου, η συντριπτική πλειοψηφία των μετατασσόμενων υπαλλήλων θα μετακινηθεί στην πρώτη από τις πέντε επιλογές και ένα μικρό μόνο μέρος στη δεύτερη, ενώ όσον αφορά τις υποχρεωτικές μετατάξεις, καταβάλλεται προσπάθεια οι υπάλληλοι να μεταταχθούν σε υπηρεσίες κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Η λίστα των θέσεων στις οποίες θα μεταταγούν οι εργαζόμενοι καταρτίστηκε με βάση τις ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και προκρίθηκαν φορείς με τα μεγαλύτερα κενά, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα νοσοκομεία.