Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Πωλείται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά... δεν υπάρχει αγοραστής

Οι λόγοι που οι ευρωπαϊκές εταιρείς δεν βρίσκουν ελκυστική την επένδυση
Στη διάθεση προς πώληση ποσοστού μεγαλύτερου του αρχικώς προβλεπομένου 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιχειρεί να προχωρήσει η κυβέρνηση, εισπράττοντας το χλιαρό ενδιαφέρον πιθανών ξένων επενδυτών.
Παρά το γεγονός ότι ο νόμος για την εξυγίανση του ΟΣΕ παρέχει τη δυνατότητα πώλησης ποσοστού έως 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στελέχη του υπουργείου Υποδομών τόνιζαν στην Καθημερινή –κατά την ψήφισή του- ότι στόχος είναι η πώληση του 49% της εταιρείας.
Στην πορεία όμως, με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο να μην έχει οριστεί ακόμη και το ενδιαφέρον των επενδυτών να είναι σχεδόν ανύπαρκτο, κύκλοι του υπουργείου δεν αποκλείουν ακόμη και την πώληση του 100% της εταιρείας.
Ωστόσο, μέχρι πρότινος, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είχαν επιδείξει αρχικό ενδιαφέρον υποστήριζαν ότι ακόμη και με τη διοίκηση στα χέρια του ιδιώτη, η διατήρηση μειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία λειτουργίας του ΟΣΕ δεν είναι ελκυστική και η σχέση οφέλους – ρίσκου είναι ανισομερής. Τόνιζαν σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η οικονομική αλλά και η επιχειρησιακή επένδυση είναι ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου χωρίς να εγγυάται αποτελέσματα.
skai.gr