Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Κέρδη από μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων επιδιώκει η ΓΑΙΑΟΣΕ


Αλεξανδρα Κασσιμη
Σε μακροχρόνιες μισθώσεις ανεκμετάλλευτων ακινήτων προσδοκά να προχωρήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των εσόδων του ΟΣΕ.
Στον προγραμματισμό της διοίκησης της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.
Μεταξύ των ακινήτων που προωθούνται προς αξιοποίηση εκτός από κτίρια βρίσκονται και σιδηροδρομικοί σταθμοί με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτά αλλά και η κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Αγνωστος βέβαια παραμένει ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των σχεδίων αυτών καθώς μέχρι σήμερα τα χρονοδιαγράμματα εξυγίανσης του ΟΣΕ κάθε άλλο παρά έχουν τηρηθεί.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το προσεχές διάστημα η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση ακινήτων του ΟΣΕ στην περιοχή Λεύκας του Πειραιά, του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου καθώς και στο αμαξοστάσιο του δήμου Αγίου Αναργύρων.
Την ίδια στιγμή θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού σε στέγη κτίσματος που βρίσκεται στο Θριάσιο Πεδίο.
Σύμβουλος ακόμη δεν έχει οριστεί και σύμφωνα με τη ΓΑΙΑΟΣΕ θα πρέπει οι προτάσεις για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου να βρίσκονται στα γραφεία της εταιρείας έως της 9 Ιουνίου.
Η διάρκεια της σύμβασης με τον σύμβουλο είναι έξι μηνών με την προϋπολογισθείσα αμοιβή να διαμορφώνεται στα 95.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Το ακίνητο στη Λεύκα Πειραιά, που πρόκειται να τεθεί προς αξιοποίηση, είναι έκτασης 122.000 τ.μ. και σήμερα εξυπηρετεί τη συντήρηση και επισκευή τροχαίου υλικού αλλά και την αποθήκευση των ανταλλακτικών.
Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου κτιρίου πρόκειται άμεσα να μετεγκατασταθούν στα ακίνητα που βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίου ώστε να μπορεί το κτίριο της Λεύκας να αξιοποιηθεί είτε για τη στέγαση Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΔΕΚΟ (συνολική επιφάνεια ανωδομής 40.000 τ.μ.), σιδηροδρομικό μουσείο (στο υφιστάμενο κτίριο επισκευών ώστε να διατηρηθεί η περιστρεφόμενη πλάκα) και συμπληρωματικές εμπορικές, ψυχαγωγικές χρήσεις και αστικό πράσινο.
Το ακίνητο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου με το αμαξοστάσιο στους Αγ. Αναργύρους, έχει συνολική έκταση περίπου 86.000 τ.μ. και εντός αυτού υπάρχουν 8 κτίσματα με εμβαδόν 100 έως 750 τ.μ. και 28 μικρότερα, εμβαδού μέχρι 100 τ.μ., ως επί το πλείστον σε μέτρια κατάσταση, τα οποία προβλέπεται να κατεδαφιστούν.
Παράλληλα, η ΓΑΙΑΟΣΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,18 kwp σε στέγη στο Θριάσιο Πεδίο», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου και οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 10π.μ. έως τις 4μ.μ. της ίδιας ημέρας. Η παραλαβή των τευχών της προκήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. έως τις 23 Μαΐου. Το έργο θα κατασκευαστεί και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, και η περίοδος λειτουργίας συντήρησης του έργου ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας και την προσωρινή παραλαβή του έργου και ολοκληρώνεται με την πάροδο 10 ετών.