Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Η ΠΟΣ ζητά δέσμευση για την μη μείωση του εφάπαξ των σιδηροδρομικών.


Επιστολή προς τον πρόεδρο και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ Κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο απέστειλε η ΠΟΣ στην οποία αναφέρει
«Κύριε Πρόεδρε, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 21/3/2011, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την υπογραφή της ΕΣΣΕ σχέδιο της οποίας μονογράφτηκε από τους εκπροσώπους Ο.Σ.Ε. - Π.Ο.Σ, στις 18/3/2011.
Η υπογραφή θα γίνει μετά τη δέσμευση για επίλυση από το αρμόδιο Υπουργείο για τη μη μείωση του εφάπαξ που θα προέκυπτε από την ανωτέρω ΕΣΣΕ. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή τα αρμόδια από το Καταστατικό της Π.Ο.Σ., πρόσωπα».

Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ