Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

O ΟΣΕ μετρά τα "ασημικά" του.

Σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει η Southeast Real Estate να έχει ολοκληρώσει την επικαιροποιήση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, η οποία με βάση την αποτίμηση του 2005 εκτιμήθηκε σε περίπου €4,6 δισ. Ή Southeast ήταν αυτή που υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή για το έργο στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η ΓΑΙΑΟΣΕ, όπου προσφορές υπέβαλαν επίσης οι εταιρείες συμβούλων Δανός, GVA Kantor, Savills και Πειραιώς Real Estate. Το έργο του συμβούλου θα υποβληθεί σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα σε διάστημα 1 1/2 μήνα για την πρώτη ομάδα οκτώ προεπιλεγμένων ακινήτων (μεταξύ των οποίων το κτίριο γραφείων του ΟΣΕ στην Καρόλου 14.700 τ.μ. υπέργειων χώρων και 2.700 τ.μ. υπογείων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΣΕ στο Ρέντη 6.726 τ.μ. και 2.254 τ.μ. υπογείων κ.τ.λ.) και σε διάστημα 4 μηνών για τα υπόλοιπα ακίνητα. Επισημαίνεται εδώ ότι η ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ ανέρχεται σε περίπου 4.000 γεωτεμάχια που καταλαμβάνουν έκταση 100.000 στρεμμάτων και 4.800 κτίρια. Η τελευταία αποτίμηση, των €4,6 δισ. πραγματοποιήθηκε το 2005, ενώ ο σύμβουλος θα κληθεί να πραγματοποιήσει αρχικά την επανεκτίμηση της αξίας 51 περίπου σιδηροδρομικών σταθμών (από σύνολο 364) εντός των οποίων βρίσκονται 656 κτίρια με αξία ύψους 1,8 δισ. ευρώ (με βάση τα στοιχεία του 2005. Επιπλέον, θα κληθεί να υλοποιήσει την επανεκτίμηση της αξίας 90 περίπου γεωτεμαχίων εκτός σιδηροδρομικών σταθμών, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα €1,39 δισ. καθώς και την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή κατασκευάσθηκαν το διάστημα 2005- 2011. Η κίνηση αυτή από πλευράς της ΓΑΙΑΟΣΕ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για εξυγίανση του Οργανισμού μέσω (και) της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, που περιλαμβάνει ακόμη και τη δημιουργία Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
Michalis Kanellopoulos