Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Προτεραιότητα στους μετατασσόμενους για άδειες και αναπαύσεις.


Διευκρινιστική εγκύκλιος που θα σταλεί σε όλα τα συγκροτήματα τις προσεχείς ημέρες θα αναφέρει πότε και πως θα πραγματοποιηθούν οι άδειες και οι αναπαύσεις των υποχρεωτικός μετατασσομένων σιδηροδρομικών . Συμφώνα με πληροφορίες κατά προτεραιότητα θα δοθούν άδειες και αναπαύσεις στο προσωπικό που μετατάσσεται και δεν πραγματοποίησε τις άδειες του για το έτος 2010 και παλαιότερα. Οι μετατασσόμενοι στον νέο φορέα που θα ενταχθούν, θα είναι απαλλαγμένοι από άδειες και αναπαύσεις εκτός του έτους που διανύουμε.

Οξύνεται το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού.


Οξύτερα αναμένονται να γίνουν τα προβλήματα με την έλλειψη του προσωπικού στους σταθμούς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της βορείου Ελλάδος. Το πρόβλημα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο με τις άδειες που θα πάρουν οι μετατασσόμενοι το προσεχές διάστημα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των βαγονιών στους πελάτες που διακινούν εμπορεύματα. Ήδη οι σταθμοί Παλιός, Διαλογή και Ειδομένης λειτουργούν με μειωμένες βάρδιες προκειμένου καλυφτούν οι ανάγκες σε άλλες βάρδιες και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται προσωπικό σε αλλότρια καθήκοντα. Θα πρέπει να σημειωθεί το προσωπικό που εργάζεται δεν έχει πραγματοποιήσει άδειες του 2010 και 2009.