Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Ενημέρωση σχετικά με τις μετατάξεις


Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες ανεπίσημες καταστάσεις με τα ονόματα και τις τοποθετήσεις των υποχρεωτικός μετατασσομένων εργαζομένων του ΟΣΕ. Στις καταστάσεις αυτές υπάρχουν πολλά και σοβαρά λάθη τα οποία πιστεύουμε σύντομα να διορθωθούν. Μεταξύ των λαθών είναι και η υποχρεωτική μετάταξη σιδηροδρομικών από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Κρίναμε αναγκαία αυτή την ενημέρωση διότι έχουμε πολλά μηνύματα που αναφέρονται σε λάθη. Οι θιγόμενοι μπορούν να ενημερώσουν τα κλαδικά τους σωματεία έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και να παύσει να υπάρχει αγωνία και ανησυχία στους ενδιαφερόμενους.