Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Έγραψαν για τις μετατάξεις του ΟΣΕ.


Από σταθμάρχης... νοσοκόμος
Τον κατάλογο των υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί το πλεονάζον προσωπικό του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών. Συνολικά πρόκειται για 258 φορείς, κυρίως νοσηλευτικά, κέντρα υγείας και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου συνολικά καταγράφονται 11.700 κενές θέσεις. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης και των διοικήσεων του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 2.300 εργαζόμενοι αναμένεται να μεταταχθούν, χωρίς να είναι απολύτως σαφές ποια θα είναι τα νέα τους καθήκοντα. Στους φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης (κυρίως δικαστήρια), καθώς και του υπουργείου Πολιτισμού (για φύλαξη αρχαιολογικών χώρων).
«Ελευθεροτυπία»

ΟΣΕ: Αρχισε η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού

Αρχισε η διαδικασία μετάταξης πλεονάζοντος προσωπικού ΟΣΕ σε φορείς του Δημοσίου, η οποία σύμφωνα με τις επιδιώξεις του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20 Ιανουαρίου 2011.Οπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών, οι φορείς που ζήτησαν την πλήρωση θέσεων από το πλεονάζον προσωπικό του Οργανισμού, δήλωσαν ανάγκες για συνολικά 10.700 θέσεις. Με τη σειρά του, το ΥΠΕΣ προώθησε τις ειδικότητες (κυρίως τεχνικό και εργατοτεχνικό και λιγότερο διοικητικό προσωπικό), δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρωση των θέσεων στους ακόλουθους φορείς : Νοσοκομεία και κέντρα υγείας, Προνοιακά ιδρύματα, Ασφαλιστικά ταμεία, Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια), Υπουργείο Πολιτισμού (κυρίως για φύλακες αρχαιοτήτων) Περιφέρειες (Δ/νσεις Αλλοδαπών), Τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού. Όπως διευκρινίστηκε, δεν προωθήθηκαν για κάλυψη θέσεις που είχαν αποστείλει τα υπουργεία για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, οι Ανεξάρτητες Αρχές, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες όπως Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Όλες οι ανάγκες των ανωτέρω φορέων απεστάλησαν στις 15/12/2010 στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να ανακοινωθούν στο προσωπικό του ΟΣΕ για να υποβληθούν οι αιτήσεις μεταφοράς τους στο δημόσιο.
NAFTEMPORIKI.GR

Αρχίζουν οι μετατάξεις του ΟΣΕ

Διακόσιοι πενήντα εννέα φορείς- με συνολική προσφορά 10.700 θέσεων εργασίας- εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τους περίπου 2700 εργαζόμενους που μετατάσσονται από τον ΟΣΕ. Μέχρι τις 29/12 οι μετατασσόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις αιτήσει τους ενώ η τελική λίστα από το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνταχθεί στις 13 Ιανουαρίου. Δείτε τη λίστα με τους φορείς που ενδιαφέρονται να απορροφήσουν τους μετατασσόμενους, κάνοντας κλικ εδώ.Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπ. Εσωτερικών προτεραιότητα δόθηκε στην κάλυψη θέσεων στους ακόλουθους φορείς:
 Νοσοκομεία και κέντρα υγείας,  Προνοιακά ιδρύματα,  Ασφαλιστικά ταμεία,  Ελεγκτικό Συνέδριο,  Υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια),  Υπουργείο Πολιτισμού (κυρίως για φύλακες αρχαιοτήτων)  Περιφέρειες (Δ/νσεις Αλλοδαπών),  Τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού.
Οι μετατασσόμενοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τουλάχιστον τρεις από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Σε περίπτωση που για κάποια θέση υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός εργαζομένους, τότε θα προτιμάται ο υποψήφιος με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Μοριοδότηση

Συγκεκριμένα θα προκρίνονται μοριοδότησης όσοι υποψήφιοι διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση, οι άγαμοι, χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων και οι έγγαμοι γονείς. Επίσης σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτελεί εάν ο ή η σύζυγος υπηρετούν στον ίδιο νομό. Τέλος, θα συνυπολογιστούν η ηλικία και ο χρόνος προϋπηρεσίας.Εάν με την εθελοντική διαδικασία δεν έχουν συμπληρωθεί οι 2.700 θέσεις, τότε θα ακολουθήσουν υποχρεωτικές μετακινήσεις. Οι υπάλληλο που θα μεταταγούν, θα διατηρήσουν τον βαθμό και το μισθολογικό τους κλιμάκιο. Για το προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία ΥΕ θα αναζητηθούν θέσεις συναφούς ειδικότητας.
«Εθνος»

Από τον ΟΣΕ στο άγνωστο

Ξεκινά η διαδικασία των μετατάξεων εργαζομένων, με πρώτους αυτούς του ΟΣΕ. Πάνω από 2.500 θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Χιλιάδες οι κενές θέσεις σε νοσοκομεία, δήμους και ταμεία Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 20 2010 09:19 Ενημερώθηκε: Δεκέμβριος 20 2010 09:40. Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία μετάταξης των εργαζομένων του ΟΣΕ. Πρόκειται για 2.700 εργαζόμενους, των οποίων η μεταφορά σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2011. Η μετάταξη γίνεται σε υπηρεσία, σε νομό που έχει δηλώσει ο υπάλληλος, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή διαπιστωμένο κενό στον φορέα του συγκεκριμένου νομού. Οι κενές θέσεις που έχουν καταγραφεί, ξεπερνούν τις 7.500 χιλιάδες και αφορούν νοσοκομεία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία.Έτσι, εργαζόμενοι θα βρεθούν σε υπηρεσίες, χωρίς να γνωρίζουν το αντικείμενο, με τις μετατάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να μετρούν ως προσλήψεις. Σε περίπτωση που κάποιος δεν δεχθεί τη μετάταξη, θα φεύγει από το δημόσιο και θα περνάει στην ανεργία
News 247.gr