Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Άρχισε η διαδικασία μετατάξεων εργαζομένων του ΟΣΕ


Άρχισε η διαδικασία μετατάξεων χιλιάδων εργαζομένων του ΟΣΕ. Οι υπάλληλοι θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις 7.500, σε νοσοκομεία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20/01/2011. Ξεκίνησε η διαδικασία των μετατάξεων 2.700 εργαζομένων του ΟΣΕ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Μεταφορών. Οι υπάλληλοι θα καλύψουν κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις 7.500, σε νοσοκομεία, δήμους και ασφαλιστικά ταμεία. Το προσωπικό του ΟΣΕ μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, τις περιφέρειες και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή του.  Η μετάταξη γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη σε φορέα αυτού του νομού.
ANT1