Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Απόσπασμα από τον χαιρετισμό του κ. Χάρη Τσιόκα στο συνέδριο Logistics.


ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημιουργία και ενεργοποίηση θεσμικών προϋποθέσεων για την οργάνωση των εμπορευματικών μεταφορών με στόχο τη δημιουργία κινήτρων και επιχειρηματικών δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία για τα εμπορευματικά κέντρα, με την ενεργοποίηση της διαδικασίας για τον διαγωνισμό του Θριάσιου Πεδίου και την συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου του ν 3333/2005 με στόχο την δημιουργία κατάλληλων υποδομών logistics και οργανωμένων κόμβων συνδυασμένων μεταφορών για το εισερχόμενο φορτίο. Εμείς ενεργοποιήσαμε το νόμο. Τώρα εναπόκειται στις δικές σας δυνάμεις να τον αξιοποιήσετε και να δημιουργήσετε σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα.

o ΘΡΙΑΣΙΟ

  •  Παρά τις δύσκολες συγκυρίες, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο ΘΡΙΑΣΙΟ, μία σημαντική υποδομή εφοδιαστικής δίπλα στην Πρωτεύουσα

   ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  •  Βρισκόμαστε στο στάδιο προετοιμασίας για την προκήρυξη αντίστοιχου διαγωνισμού για το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ανάπτυξη του σιδηρόδρομου στο εμπορευματικό κομμάτι και δημιουργία χωροταξικού σχεδίου logistics. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο όχι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και ασφαλέστερο και πιο οικονομικό. Άρα πρέπει να επιδοτηθεί και να αναπτυχθεί. Στην Ελλάδα γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση στην εξυγίανση του ΟΣΕ με στόχο να ανέβει και η εμπορευματική κίνηση του σιδηροδρόμου. Ήδη ο νόμος για την εξυγίανση του ΟΣΕ έχει ψηφιστεί, αντιμετωπίζουμε μέσα από αυτόν ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα και προβλήματα της χώρας και βρισκόμαστε στο στάδιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου που προβλέπει μηδενισμό των ελλειμμάτων και εξορθολογισμό όλων των μεγεθών.

Η πλήρη ομιλία του κ. Τσιόκα στο blog μας «Εμβόλιμα Νέα»