Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ


Περισσοτερα στο  gspa.gr
Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.