Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Οι σιδηροδρομικοί της Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν την ετήσια γενική συνέλευση τους στην Θεσσαλονίκη.

 Σε αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος. Στην συνέλευση βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: Τα Οικονομικά ΣΣΒΕ (Απολογισμός-Ισολογισμός-Προϋπολογισμός), Τα Οικονομικά Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας μελών του ΣΣΒΕ (Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός), η Εκλογή νέου Δ.Σ. Ταμείου Άμυνας & Αλληλοβοήθειας μελών του ΣΣΒΕ (Απεργιακού Ταμείου), Διοικητικός Απολογισμός ΣΣΒΕ και το πρόγραμμα Δράσης ΣΣΒΕ 2011. Τα θέματα που τεθήκαν σε ψηφοφορία έγιναν αποδεκτά ομόφωνα. Την συνέλευση χαιρέτησε ο κ. Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΚΘ. Κύριος ομιλητής της συνέλευσης ήταν ο πρόεδρος του ΣΣΒΕ Γιάννης Βλάχος οποίος έκανε σύντομο απολογισμό για τις δράσεις που ανέπτυξε το συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα ο ΣΣΒΕ με την σημαντική συμβολή του στις κινητοποιήσεις κατά του νόμου για τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΣΕ. Επίσης ο πρόεδρος του ΣΣΒΕ κατέθεσε το πρόγραμμα δράσης για το 2011. Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων κατέθεσαν τις θέσεις και τις απόψεις των παρατάξεων τους. Από την ΠΑΣΚ –Σ ο κ. Χρήστος Κουτρουμπής, από την ΔΑΚΕ-Σ ο κ. Χρήστος Αχλάτης, από την ΔΕΣΚ-Σ ο κ. Γιάννης Μπουντόλας και από την ΣΕΚ ο κ. Βασίλης Πιτυτζόγιας. Φωτογραφικά στιγμιότυπα από γενική συνέλευση των αντιπροσώπων του ΣΣΒΕ.