Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Μειώσεις προσωπικού και δρομολογίωνΑυξήσεις τιμών εισιτηρίων και κομίστρων μεταφοράς εμπορευμάτων προβλέπει σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Της Αλεξανδρας Κασσιμη

Μείωση του προσωπικού, εξορθολογισμός των υπερωριών, περικοπές δρομολογίων, αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και των κομίστρων μεταφοράς εμπορευμάτων, αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία θα πρέπει τον επόμενο χρόνο να επιδείξει κερδοφορία. Η μισθολογική δαπάνη αναμένεται να συρρικνωθεί από 116,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2009 σε μόλις 47,5 εκατ. ευρώ το 2013. Την ίδια στιγμή οι περικοπές συγκεκριμένων ζημιογόνων δρομολογίων που το 2009 γέννησαν λειτουργικές ζημιές ύψους 50,5 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που λειτουργούσαν το 2011 θα γεννούσαν ζημιές 34,123 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η εταιρεία θα αποκτήσει μεικτά κέρδη από το 2011 ύψους 26 εκατ. ευρώ τα οποία έως το 2013 θα διαμορφωθούν στα 33,7 εκατ. ευρώ. Το EBITDA της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εμφανίσει θετικό πρόσημο το 2011 (0,7 εκατ. ευρώ) για να φτάσει τα 9,1 εκατ. ευρώ το 2013. Η εταιρεία προβλέπεται να εμφανίσει τα πρώτα κέρδη μετά φόρων το 2012 (5 εκατ. ευρώ) τα οποία το 2013 θα προσεγγίσουν τα 9 εκατ. ευρώ.

Το 2010 εκτιμάται τα έσοδα από τις επιβατικές μεταφορές να διαμορφωθούν στα 87,8 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα έσοδα για τις εμπορευματικές μεταφορές να διαμορφώνονται στα 27,9 εκατ. ευρώ.

Για την προσεχή τριετία προβλέπεται σημαντική αύξηση των εσόδων από τους επιβάτες του ΟΣΕ η οποία θα κινηθεί κλιμακωτά από τα 112,2 εκατ. ευρώ στα119, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ορίζει ότι θα αυξηθούν τα κόμιστρα κατά 4% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ο ορισμός εκπτωτικής πολιτικής που θα καθορίζεται από τα χιλιόμετρα μεταφοράς φορτίου, ενώ η έκπτωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 35%, καθώς έως σήμερα χορηγούνται εκπτώσεις μεταξύ 50% και 80%. Εκτιμάται ότι από τη μείωση των εκπτώσεων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν θα χάσει τους πελάτες της, ενώ θα επιδοθεί σε αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών προκειμένου να ενισχύσει τα έσοδα από τις εμπορευματικές μεταφορές.
Μείωση 48% στις δαπάνες μισθοδοσίας προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το 2011, ενώ το 2010 με τις περικοπές στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων υπολογίζεται ότι το κόστος μισθοδοσίας θα είναι περιορισμένο κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντιστοίχως προβλέπονται μειώσεις προσωπικού για το 2011 σε ποσοστό 30% που θα επιτευχθεί μέσω μετατάξεων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο από 59.050 ευρώ ετησίως που ήταν το 2009 πρόκειται να περιοριστεί στις 39.267 ευρώ το 2013. Ο εξορθολογισμός των υπερωριών πρόκειται να περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος μισθοδοσίας. Σήμερα παρατηρείται ότι καταβάλλονται σε υπερωρίες ποσά που κυμαίνονται από 1,5% έως και 70% των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων. Στόχος είναι οι υπερωρίες να μην ξεπερνούν το 10% των τακτικών αποδοχών, ενώ για εργαζομένους που λαμβάνουν σήμερα ποσά χαμηλότερα του 10% των τακτικών τους αποδοχών σε υπερωρίες, το ποσοστό αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο.