Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010

Φωτογραφικά στιγμιότυπα και βιντεοσκόπηση από την συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Θεσσαλονίκη.