Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την συγκέντρωση στο ΕΚΘ.