Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Δυο μέτρα και δυο σταθμά μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ;

Αν πράγματι αληθεύει ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν πληρώνει άδειες και αναπαύσεις του προσωπικού της ενώ το αντίθετο συμβαίνει με το προσωπικό της ΕΔΙΣΥ τότε εγείρεται σοβαρό θέμα ανισότητας και δικαιοσύνης. Μπορεί με την τακτική αυτή να κερδίζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά δεν ωφελεί  το κράτος δεδομένου τα χρήματα τα εισπράττουν στο διπλάσιο οι εργαζόμενοι της ΕΔΙΣΥ αφού καταλαμβάνουν θέσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Θα περιμένουμε διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ.