Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

Ο κ. Δημήτρης Ρέππας για τον ΟΣΕ«Όσον αφορά τον πολύπαθο ΟΣΕ προωθούμε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης αντιμετωπίζοντας αφενός τα τεράστια χρέη του και αφετέρου δημιουργώντας προϋποθέσεις για να γίνει ποιοτικός και ανταγωνιστικός. Με έκπληξη άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία να μας εγκαλεί γιατί εγκαταλείψαμε το σχέδιό της για τον ΟΣΕ. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε τον ΟΣΕ το 2004 με χρέος 3,5 δις ευρώ και το ανέβασε στα περίπου 9,5 δις ευρώ. Η δε πρότασή της ήταν το περίφημο πρόγραμμα μισθωτής εφεδρείας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι να πληρώνονται χωρίς να εργάζονται, παραμένοντας σπίτι τους. Τέτοια σχέδια προφανώς δεν πρόκειται να ακολουθήσω».