Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

Οι νέες συντάξεις ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ [πίνακες με ποσά και παραδείγματα]Αυξήσεις συντάξεων από 21 ευρώ ως και 81 ευρώ το μήνα θα έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από ταμεία του ιδιωτικού τομέα, όπως ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μέσα στο 2024.

Κώστας Κατίκος
eleftherostypos.gr

Οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών από το 2002 και μετά που λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Οι συντελεστές της τιμαριθμοποίησης των αποδοχών καθορίζονται κάθε χρόνο με βάση την μεταβολή του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Εν προκειμένω, η τιμαριθμοποίηση των αποδοχών από το 2002 ως το 2023 θα γίνει με βάση τον πληθωρισμό του 2023, που ήταν 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή του 3,5% θα επηρεάσει όλους τους δείκτες αναπροσαρμογής από το 2002 και μετά. Οι συντάξιμες αποδοχές για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος θα είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τις αποδοχές που θα είχαν αν έβγαιναν το 2023 και αυτό γιατί θα αυξηθούν κατά το ποσοστό του περσινού πληθωρισμού.

Με υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη, ενώ θα πριμοδοτηθούν και από την προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που θα διανύσουν το 2024.

Οι συντελεστές αύξησης των αποδοχών για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Εργασίας με βάση τον πληθωρισμό του 2023 και έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί πέρυσι αυξήθηκαν κατά 3,5%, ώστε οι αποδοχές όλων των προηγούμενων ετών να έρθουν «στο σήμερα».

Για παράδειγμα, πέρυσι ο συντελεστής μεταβολής των μισθών για το έτος 2002 αυξήθηκε με τον πληθωρισμό του 2022 (9,6%) και διαμορφώθηκε σε 1,44. Η μεταβολή του 9,6% πέρασε στους συντελεστές όλων των ετών.

Φέτος ο συντελεστής του 2002 από 1,44, αυξήθηκε κατά 3,5% (πληθωρισμός 2023) και διαμορφώθηκε σε 1,49. Κατά τον ίδιο τρόπο αυξήθηκαν όλοι οι συντελεστές αναπροσαρμογής των συντάξιμων μισθών για τα επόμενα έτη (2003-2023) και έτσι θα προκύψει ο μέσος συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη.

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των αποδοχών για όσους βγαίνουν στη σύνταξη το 2024 λειτουργεί ως εξής:

*Οι μισθοί του 2002 αναπροσαρμόζονται με τον δείκτη μεταβολής του πληθωρισμού έτους 2002, που αυξήθηκε σε 1,49.

*Οι μισθοί του 2003 αναπροσαρμόζονται με τον δείκτη του 2003 που αυξήθηκε σε 1,44.

*Οι μισθοί του 2004 αναπροσαρμόζονται με τον δείκτη του 2004, που διαμορφώθηκε σε 1,40 κ.ο.κ.

Πρακτικά, ένας ασφαλισμένος που έχει συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ ως το 2023, και σκοπεύει να βγεί στη σύνταξη το 2024, θα πάρει αύξηση 3,5% στον μισθό (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με συντάξιμο μισθό 1.552,5 ευρώ.

Η αύξηση στον μισθό είναι λόγω του πληθωρισμού και ένα μέρος της θα περάσει και στη σύνταξη.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα αναπροσαρμοστούν οι συντάξιμες αποδοχές των ελευθέρων επαγγελματιών, με τη διαφορά ότι η αύξηση με τους πληθωρισμούς των ετών 2002-2023 θα περάσει στις εισφορές που κατέβαλαν για το διάστημα αυτό ώστε να βγεί ο μέσος όρος της μηνιαίας εισφοράς που θα μετατραπεί σε συντάξιμο μισθό για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη του 2024.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν από 36 ως 40 έτη ασφάλισης, παίρνουν ετήσια προσαύξηση 2,55% στα ποσοστά αναπλήρωσης και από 39,81% στα 36 έτη φτάνουν στο 50% για τη 40ετία. Η ετήσια προσαύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης φρενάρει απότομα μετά τα 40 έτη και από 2,55% πέφτει στο 0,5%, οπότε δεν συμφέρει η παραμονή πέραν της 40ετίας.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι ασφαλισμένοι που θα πάρουν μειωμένη σύνταξη θα έχουν περικοπή 30% στην εθνική σύνταξη. Με 20 έτη ασφάλισης και άνω, θα λάβουν εθνική σύνταξη 298,31 ευρώ (αντί 426,17 ευρώ). Η απώλεια είναι υπολογίσιμη καθώς ανέρχεται στα 128 ευρώ τον μήνα.

Πώς μετατρέπονται οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών σε μισθό για να υπολογιστεί η σύνταξη;

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ελευθέρων επαγγελματιών χρησιμοποιούνται μόνον οι μηνιαίες εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης. Η μετατροποή των μηνιαίων εισφορών σε συντάξιμο μισθό γίνεται διαιρώντας το ποσό της μηνιαίας εισφοράς με 0,20. Ετσι βγαίνει ο μισθός στον οποίο αντιστοιχεί η εισφορά σύνταξης που καταβάλουν οι επαγγελματίες. Για παράδειγμα η τρέχουσα μηνιαία εισφορά σύνταξης της 1ης κατηγορίας που είναι 169 ευρώ, αντιστοιχεί σε μισθό 845 ευρώ (169 ευρώ δια 0,20 ίσον 845 ευρώ). Για τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 ως το 2023, διαιρείται το σύνολο των μηνιαίων εισφορών με τους μήνες καταβολής από το 2002 ως το 2023 και η μέση μηνιαία εισφορά που προκύπτει διαιρείται με 0,20 για να βγεί ο συντάξιμος μισθός.

Παραδείγματα με τις αυξήσεις νέων συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα

1.Ασφαλισμένος που θα βγεί στη σύνταξη το 2024 με 38 έτη και συντάξιμο μισθό 2.928 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.741 ενώ αν έβγαινε το 2023 που θα είχε 37 έτη θα έπαιρνε 1.660 ευρώ. Με την έξοδο το 2024 κερδίζει 81 ευρώ τον μήνα, ή 972 ευρώ το χρόνο σε μόνιμη βάση αφενός γιατί η σύνταξη θα υπολογιστεί με ένα έτος ασφάλισης επιπλέον και αφετέρου γιατί ο συντάξιμος μισθός του θα αυξηθεί κατά 3,5% οπότε θα έχει πρόσθετο κέρδος στην ανταποδοτική σύνταξη.Ασφαλισμένος που θα βγεί στη σύνταξη το 2024 με 38 έτη και συντάξιμο μισθό 1.723 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.200 ενώ αν έβγαινε το 2023 που θα είχε 37έτη η σύνταξή του σήμερα μετά και την αύξηση 3% θα ήταν 1.153 ευρώ. Με την έξοδο το 2024 κερδίζει 47 ευρώ τον μήνα, ή 564 ευρώ το χρόνο.
Ασφαλισμένος που θα βγεί στη σύνταξη το 2024 με 30,6 έτη και συντάξιμο μισθό 1.273 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 785 ενώ αν έβγαινε το 2023 που θα είχε 29,6 έτη η σύνταξή του σήμερα μετά και την αύξηση 3% θα ήταν 753 ευρώ. Με την έξοδο το 2024 κερδίζει 32 ευρώ τον μήνα, ή 384 ευρώ το χρόνο.

4.Ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας που θα συνταξιοδοτηθεί με 32,8 έτη ασφάλισης μέσα στο 2024 και μέσο όρο εισφορών 290 ευρώ από το 2002 ως το 2024 θα πάρει σύνταξη 885 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023 με 32 χρόνια η σύνταξη που θα είχε σήμερα (μετά και την αύξηση 3%) θα ήταν 864 ευρώ. Το κέρδος του για το 2024 είναι 21 ευρώ τον μήνα ή 252 ευρώ σε ετήσια βάση.

5.Αυτοαπασχολούμενος που θα συνταξιοδοτηθεί με 37,6 έτη ασφάλισης τον Ιούλιο του 2024 έχοντας καταβάλει υψηλές εισφορές από το 2002 με μέσο όρο στα 497 ευρώ τον μήνα, θα πάρει σύνταξη 1.510 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023 με 36,7 χρόνια η σύνταξη που θα είχε σήμερα (μετά και την αύξηση 3%) θα ήταν 1.442 ευρώ. Το κέρδος του για το 2024 είναι 68 ευρώ τον μήνα ή 916 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του 2024 για μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα
Συντάξιμος μισθός 2023 (1)Συντάξιμος μισθός 2024 (2)Σύνταξη το 2023 με 29,6 έτη και αύξηση 3%Σύνταξη το 2024 με 30,6 έτηΑύξηση για το 2024Σύνταξη το 2023 με 37 έτη και αύξηση 3%Σύνταξη το 2024 με 38 έτηΑύξηση για το 2024
ΜηνιαίαΕτήσιαΜηνιαίαΕτήσια
     2.829 €     2.928 €    1.177 €    1.251 €          74 €        888 €     1.660 €     1.741 €          81 €        972 €
     2.565 €     2.655 €    1.107 €    1.174 €          68 €        816 €     1.545 €     1.618 €          73 €        876 €
     2.154 €     2.229 €        998 €    1.054 €          57 €        684 €     1.366 €     1.427 €          61 €        732 €
     2.070 €     2.142 €        976 €    1.030 €          54 €        648 €     1.329 €     1.388 €          59 €        708 €
     1.902 €     1.969 €        931 €        981 €          50 €        600 €     1.256 €     1.310 €          54 €        648 €
     1.869 €     1.934 €        922 €        971 €          49 €        588 €     1.242 €     1.295 €          53 €        636 €
     1.719 €     1.779 €        882 €        928 €          45 €        540 €     1.176 €     1.225 €          49 €        588 €
     1.665 €     1.723 €        868 €        912 €          44 €        528 €     1.153 €     1.200 €          47 €        564 €
     1.577 €     1.632 €        845 €        886 €          41 €        492 €     1.114 €     1.159 €          45 €        540 €
     1.486 €     1.538 €        821 €        860 €          39 €        468 €     1.075 €     1.117 €          42 €        504 €
     1.561 €     1.616 €        840 €        882 €          41 €        492 €     1.107 €     1.152 €          45 €        540 €
     1.416 €     1.466 €        802 €        839 €          37 €        444 €     1.044 €     1.084 €          40 €        480 €
     1.347 €     1.394 €        784 €        819 €          35 €        420 €     1.014 €     1.052 €          38 €        456 €
     1.290 €     1.335 €        769 €        802 €          34 €        408 €        989 €     1.026 €          37 €        444 €
     1.230 €     1.273 €        753 €        785 €          32 €        384 €        963 €        998 €          35 €        420 €

(1)Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022

(2)Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 3,5% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.

Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του 2024 για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Μέσος όρος εισφορών 2002-2023Μέσος όρος εισφορών 2002- 2024Σύνταξη το 2023 με 32 έτηΣύνταξη το 2024 με 32,8 έτηΑύξηση για το 2024Σύνταξη το  2023 με 36,6 έτηΣύνταξη το 2024 με 37,6 έτηΑύξηση για το 2024
ΜηνιαίαΕτήσιαΜηνιαίαΕτήσια
280 €290 €864 €885 €21 €252 €1.019 €1.059 €40 €480 €
320 €331 €926 €950 €24 €288 €1.103 €1.149 €46 €552 €
360 €373 €988 €1.016 €28 €336 €1.188 €1.239 €51 €612 €
400 €414 €1.051 €1.081 €30 €360 €1.273 €1.330 €57 €684 €
440 €455 €1.113 €1.147 €34 €408 €1.357 €1.420 €63 €756 €
480 €497 €1.176 €1.212 €36 €432 €1.442 €1.510 €68 €816 €
sidirodromikanea.blogspot.com