Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

Έως 110 ευρώ αύξηση στη μηνιαία σύνταξη με αίτηση το 2024 - Τι θα συμβεί με όσους αποχωρήσουν το 2025, 2026 [αναλυτικοί πίνακες] Αυξήσεις ως και 110 ευρώ το μήνα θα δουν στις συντάξεις τους όσοι αποχωρήσουν μέσα στο 2024 σε σύγκριση με το ποσό που θα έπαιρναν με αίτηση το 2023.

Η μεγαλύτερη σύνταξη με έξοδο το 2024 αντί το 2023 θα προέλθει:Από τα έτη ασφάλισης, που όσο περισσότερα είναι τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για παράδειγμα, η σύνταξη για ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί με 39 έτη το 2023 θα υπολογιστεί με συντελεστή 47,45%, ενώ αν φύγει το 2024, συμπληρώνοντας 40 έτη, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 50%. Το κέρδος των 2,5 μονάδων το καρπώνεται στην ανταποδοτική σύνταξη, που θα βγει μεγαλύτερη. Προσοχή όμως, συμφέρει να συμπληρώνεται ακέραιο έτος, γιατί αν υπολείπονται μήνες (π.χ. 39 έτη και 6 μήνες αντί 40 έτη), τότε η προσαύξηση θα είναι μικρότερη, για παράδειγμα με 39,6 μήνες το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 48,72%. Οι 6 επιπλέον μήνες δηλαδή μετά τα 39 έτη δίνουν κέρδος 1,27% αντί 2,55% που δίνει ολόκληρο το έτος.
Από την αύξηση που θα έχουν οι ασφαλισμένοι στις συντάξιμες αποδοχές τους με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού του 2023. Αν ο πληθωρισμός κινηθεί στο 4,5%, όπως έχει αποτυπωθεί στις νεότερες προβλέψεις του τρέχοντος έτους (αντί του 5% που ήταν η αρχική εκτίμηση), τότε θα αυξηθεί αυτομάτως κατά το ποσοστό αυτό ο μισθός των ασφαλισμένων που θα ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη. Ο μισθός υπολογισμού της σύνταξης ονομάζεται συντάξιμος μισθός (ή συντάξιμες αποδοχές) και προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μηνιαίων αποδοχών τους από το 2002 μέχρι το μήνα πριν τη συνταξιοδότηση. Για να έρθουν οι μισθοί των προηγούμενων ετών στο σήμερα, χρησιμοποιείται η αυτόματη αύξησή τους με βάση τον πληθωρισμό κάθε έτους από το 2002 και μετά. Οσοι βγήκαν φέτος, για παράδειγμα, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στον συντάξιμο μισθό, γιατί οι αποδοχές τους πήραν την αύξηση του πληθωρισμού του 2022, που ήταν 9,6%. Η αύξηση αυή συνέβαλε στο να κερδίσουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη. Το ίδιο θα γίνει και το 2024, καθώς οι συντάξιμες αποδοχές, έτσι όπως διαμορφώνονται με την αύξηση κατά 9,6% που πήραν για το 2022, θα αυξηθούν εκ νέου με τον πληθωρισμό του 2023, δηλαδή κατά 4,5% και θα προκύψει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.
Στην εισοδηματική αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις για τα 2024. Το ποσοστό της θα είναι μεταξύ 3,3% και 3,5%, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και στο 4%, αν τελικώς προκύψει διορθωτικό ποσοστό από την αύξηση του τρέχοντος έτους στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο για την πορεία της οικονομίας το 2022. Η αύξηση (π.χ. 3,5%) θα δοθεί στην ανταποδοτική και στην εθνική σύνταξη που λαμβάνουν όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι, καθώς και σε όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για το 2023. Οσοι υποβάλουν αίτηση από 1ης/1/2024 θα πάρουν την αύξηση (3,5%) μόνον στην εθνική σύνταξη, που την πληρώνει το κράτος με το ίδιο ποσό για όλους τους ασφαλισμένους, ενώ η ανταποδοτική θα πάρει την αύξηση που θα προκύψει με την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών και επομένως δεν θα αυξηθεί επιπλέον με το 3,5%. Στην πράξη, θα κερδίσουν αύξηση 3,5% στην εθνική σύνταξη, ενώ στην ανταποδοτική η αύξηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη, γιατί θα υπολογιστεί με αυξημένο συντάξιμο μισθό από το 4,5% του πληθωρισμού του 2023.

Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι συντάξεις για ασφαλισμένους που αποχώρησαν το 2023 με τη σύνταξη που τους αναλογεί μετά και την αύξηση κατά 3,5% που θα πάρουν το 2024 και τα αντίστοιχα ποσά που θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι του 2024.
Σύνταξη: Τα κέρδη στις συντάξεις με έξοδο το 2024

Οι συντάξεις για όσους αποχωρήσουν το 2024 βγαίνουν μεγαλύτερες κατά 30 ευρώ το μήνα, ως και 97 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε ή θα συνταξιοδοτηθεί μέσα στο 2023 με 32 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ θα πάρει σύνταξη 796 ευρώ και με μια αύξηση 3,5% για το 2024 η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 824 ευρώ μικτά.
Ασφαλισμένος που θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή 1.260 ευρώ για το 2023, αλλά με 33 έτη ασφάλισης, επειδή θα βγει έναν χρόνο μετά, θα πάρει τελική σύνταξη 854 ευρώ, γιατί οι συντάξιμες αποδοχές του θα αυξηθούν στα 1.317 ευρώ με τον πληθωρισμό του 2023 (+4,5%), ενώ θα κερδίσει και επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης επειδή αποχωρεί με 33 αντί 32 έτη το 2023. Το κέρδος λοιπόν με σύνταξη το 2024 είναι 30 ευρώ το μήνα ή 360 ευρώ παραπάνω σε ετήσια βάση από τη σύνταξη που θα έπαιρνε το 2023.
Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτήθηκε ή θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 με 39 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 2.999 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.837 ευρώ και με μια αύξηση 3,5% για το 2024 η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.901 ευρώ μικτά.
Ο ίδιος ή άλλος ασφαλισμένος που θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές, δηλαδή 1.260 ευρώ για το 2023, αλλά με 40 έτη ασφάλισης, επειδή θα προσθέσει ένα χρόνο στα συντάξιμα έτη, θα πάρει τελική σύνταξη 1.998 ευρώ. Η μεγαλύτερη σύνταξη προκύπτει επειδή οι συντάξιμες αποδοχές του θα αυξηθούν στα 3.134 ευρώ με τον πληθωρισμό του 2023 (+4,5%) και η σύνταξη θα υπολογιστεί με ποσοστό αναπλήρωσης για 40 έτη (50,01%) αντί 47,45% που είναι στα 39 έτη. Το κέρδος με σύνταξη το 2024 είναι στα 97 ευρώ το μήνα ή 1.164 ευρώ σε ετήσια βάση από τη σύνταξη που θα έπαιρνε το 2023.
Σύνταξη: Το ποσό που θα πάρουν όσοι αποχωρήσουν το 2025 ή 2026

Όσοι αποχωρήσουν το 2025 ή το 2026 θα πάρουν περισσότερα, λιγότερα ή τα ίδια με όσους βγουν το 2024;

Τα κέρδη στη σύνταξη προκύπτουν από τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές. Με περισσότερα έτη και υψηλότερες αποδοχές, η σύνταξη βγαίνει μεγαλύτερη. Οσοι αποχωρήσουν το 2025 ή το 2026 μπορεί να κερδίσουν περισσότερα από τους συνταξιούχους του 2023 ή του 2024, και αυτό διότι από το 2025 οι συντάξιμες αποδοχές που καθορίζουν το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης θα αυξάνονται κατά το ποσοστό αύξησης των μισθών, που θα είναι υψηλότερο του πληθωρισμού.


Αρκεί και μόνο να αναφερθεί ότι στο πρόγραμμα σταθερότητας ως το 2027 η πρόβλεψη είναι για πληθωρισμό κάτω από 3,5%, ενώ για τις αυξήσεις μισθών η εκτίμηση είναι για πάνω από 5% ετησίως. Οπότε, και μετά το 2025 θα υπάρχουν κέρδη στις νέες συντάξεις.


Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του 2024Έξοδος 2024-2023 με 32, 33, 35 και 36 έτη
Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2023 (1)Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2024 (2)Σύνταξη το 2023 με 32 έτη και αύξηση 3,5% το 2024Σύνταξη το 2024 με 33 έτη και 3,5% μόνο στην εθνικήΚέρδος με έξοδο το 2024Σύνταξη το 2023 με 35 έτη και αύξηση 3,5% το 2024Σύνταξη το 2024 με 36 έτη και 3,5% μόνο στην εθνικήΚέρδος με έξοδο το 2024
1.2601.3178248543091595238
1.3711.4338598913395899941
1.4821.549893929351.0011.04544
1.5911.663928965381.0431.09047
1.7021.7799631.003401.0851.13651
1.8131.8959971.040431.1281.18254
1.9222.0081.0321.077461.1701.22857
2.0332.1241.0661.115481.2131.27461
2.1442.2401.1011.152511.2561.32064
2.2152..3151.1241.176531.2841.35066

 

  1. Έξοδος 2024-2023 με 38, 39 και 40 έτη

 

Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2023 (1)Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2024 (2)Σύνταξη το 2023 με 38 έτη και αύξηση 3,5% το 2024Σύνταξη το 2024 με 39 έτη και 3,5% μόνο στην εθνικήΚέρδος με έξοδο το 2024Σύνταξη το 2023 με 39 έτη και αύξηση 3,5% το 2024Σύνταξη το 2024 με 40 έτη και 3,5% μόνο στην εθνικήΚέρδος με έξοδο το 2024
2.2862.3891.4911.562711.5511.62574
2.3572.4631.5241.597731.5861.66276
2.4292.5381.5571.633751.6211.70079
2.5002.6131.5901.668781.6561.73781
2.5712.6871.6231.703801.6911.77483
2.6422.7611.6561.738821.7261.81186
2.7142.8361.6901.774841.7611.84988
2.8562.9851.7561.844891.8311.92393
2.9273.0591.7891.880911.8661.96195
2.9993.1341.8221.915931.9011.99897

(1) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.

(2) Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 4,5% έτους 2023.

Ποσά συντάξεων μικτά.


eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com