Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

ΡΑΣ για Τέμπη: Σοβαρές παραλείψεις και παραβάσεις των κανονισμών “βλέπει” το προκαταρκτικό πόρισμα της Αρχής για το τραγικό δυστύχημα

Οι λάθος οδηγίες του σταθμάρχη, η ελλιπής εκπαίδευση και ο ρόλος των μηχανοδηγών. Αναβλήθηκε η ακρόαση των αρμοδίων του ΟΣΕ και της Hellenic Train Α.Ε.

Τα λάθη του σταθμάρχη το μοιραίο βράδυ, αλλά και μία σωρεία παραβάσεων των κανονισμών και των διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας αλλά και των απαιτήσεων των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) από πλευράς του ΟΣΕ και της Hellenic Train A.E. καταγράφει το προκαταρκτικό πόρισμα της ΡΑΣ για τα Τέμπη.


Σύμφωνα και με εισήγηση της Μονάδας Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας της Αρχής, η οποία και διενήργησε τους ελέγχους στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και όπως έγραψε το dikastiko.gr ολοκληρώθηκε στα τέλη Απριλίου, το προκαταρκτικό πόρισμα καταλογίζει σειρά παραβάσεων που αφορούν τόσο τις κινήσεις του σταθμάρχη τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, ενώ ιδιαίτερες αιχμές αφήνει και προς τον ΟΣΕ αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των σταθμαρχών.

Σύμφωνα με το πόρισμα, όπως αναφέρει το ethnos.gr από το κάδρο των ολέθριων παραλείψεων δε βγαίνουν και οι άτυχοι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας, οι οποίοι – όπως προκύπτει από τα στοιχεία – δεν προέβησαν στην απαραίτητη επικοινωνία με τον σταθμάρχη ούτε και σε ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας, ενώ δεν ακινητοποίησαν το τρένο όταν αντιλήφθηκαν οτι κινούνταν σε λάθος γραμμή και άρα διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΣ είχε καλέσει χθες Τετάρτη 7 Ιουνίου σε ακρόαση τους αρμόδιους του ΟΣΕ και της Hellenic Train Α.Ε., αλλά αναβλήθηκε καθώς βρίσκονται στην Ελλάδα εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), οι οποίοι είχαν κληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να διερευνήσουν την κατάσταση του σιδηροδρόμου στη χώρα μας και να εκδώσουν το δικό τους πόρισμα.


Προκαταρκτικό πόρισμα ΡΑΣ: Δεν παρασχέθηκαν στοιχεία για πιστοποίηση της εκπαίδευσης σταθμαρχών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πόρισμα της ΡΑΣ για την ελλιπή εκπαίδευση των σταθμαρχών, όπου μάλιστα αναφέρεται πως από τον ΟΣΕ δεν παρασχέθηκαν στην Αρχή πιστοποιήσεις της εκπαίδευσης τους και από τα στοιχεία που δόθηκαν οι ελεγκτές της ΡΑΣ δεν μπορούν – όπως επισημαίνουν – να καταλήξουν σε «ασφαλή συμπεράσματα ότι ο μοιραίος σταθμάρχης, αλλά και όσοι είχαν συμμετάσχει στον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης ολοκλήρωσαν τον Β΄ κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης».


Ειδικότερα, πέραν του καταλογισμού λαθών στον σταθμάρχη να δώσει τις σωστές οδηγίες το πόρισμα της ΡΑΣ διαπιστώνει για τον ΟΣΕ ότι:

* Δεν προσκομίστηκε για τον σταθμάρχη υπηρεσίας του ΣΣ Λάρισας η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης και ως εκ τούτου δεν πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΣΕ Α.Ε. οι υπηρεσίες κατάρτισης του εν λόγω σταθμάρχη, οι οποίες, πρέπει να περιλαμβάνουν εκπαίδευση για τις απαραίτητες γνώσεις, κανόνες και διαδικασίες λειτουργίας, σηματοδότηση και σύστημα ελέγχου – χειρισμού, καθώς και οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που ισχύουν για τα εκτελούμενα δρομολόγια.

* Δεν τεκμηριώθηκε η, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού οδηγού σπουδών, σωστή και ολοκληρωμένη Βασική Εκπαίδευση Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας με κωδικούς ΚΠ 22075 (Σταθμάρχες ΑΘΗΝΑ) και ΚΠ 22076 (Σταθμάρχες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), αφού, όπως αναφέρεται, από την ανάλυση των στοιχείων «δεν δύναται να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας ολοκλήρωσε τον προβλεπόμενο Β’ κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης των 177 ωρών που αναφέρεται στον Οδηγό ότι θα διεξαγόταν μετά την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου εκπαίδευσης των 535 ωρών, και μάλιστα, παράλληλα με την Πρακτική Εκπαίδευση των 75 υποχρεωτικών ημερών. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρεται στην εισήγηση των ελεγκτών, δεν προσκομίστηκαν κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα: (α) τα υπογεγραμμένα φύλλα παρουσίας των εκπαιδευομένων κατά τον Α’ κύκλο της θεωρητικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για τις ημερομηνίες 13.8.22, 24.8.22, 30.8.22, 31 .8.22, 9.9.22, 17.9.2022 και 7.10.22 και στο πρόγραμμα της Αθήνας για τις 13.8.22, (β) ο τρόπος υλοποίησης των υπολειπόμενων ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης, ο οποίος ενσωματώθηκε στην πρακτική εκπαίδευση (Β’ κύκλο εκπαίδευσης), (γ) οι βεβαιώσεις των αρμόδιων Επιθεωρήσεων περί ολοκλήρωσης του Β’ Κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης (177 ωρών) και (δ) οι βεβαιώσεις πιστοποίησης περί ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης (75 ημερών),


* Δεν ανέθεσε στον εν λόγω σταθμάρχη σταδιακά τα καθήκοντα κρίσιμης σημασίας.

* Δεν προέβη στην ενδεδειγμένη διαχείριση των κινδύνων σχετικά με την πρόσληψη και εκπαίδευση του εν λόγω σταθμάρχη.


Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται πως η ΡΑΣ είχε προχωρήσει σε ορισμένα έκτακτα μέτρα και κυρίως στην απαγόρευση να απασχολεί τους σταθμάρχες αυτού του κύκλου εκπαίδευσης σε κρίσιμες θέσεις. Ωστόσο όπως προέκυψε από τους ελέγχους, ο ΟΣΕ δεν είχε συμμορφωθεί τουλάχιστον έως το τέλος Μαρτίου.
Eurokinissi

Προκαταρκτικό πόρισμα ΡΑΣ: Τα λάθη του σταθμάρχη

Μεταξύ άλλων, στο προκαταρκτικό πόρισμα σημειώνεται για το ρόλο του σταθμάρχη πως:

* Ο σταθμάρχης Λάρισας δεν φρόντισε (στις 28.2.2023) ως όφειλε για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και τις απαραίτητες διευθετήσεις αλλαγών τροχιάς.

* Ο σταθμάρχης δεν προέβη, ως όφειλε, στην επαναφορά στην κανονική θέση (ευθεία) των κλειδιών μετά τη διέλευση της κατερχόμενης αμαξοστοιχίας 2597 και πριν δώσει εντολή αναχώρησης στην επιβατική αμαξοστοιχία IC62/Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η τελευταία να κινηθεί αντίθετα στη γραμμή καθόδου, αντί να κινηθεί κανονικά στη γραμμή ανόδου.

* Ο σταθμάρχης υπηρεσίας (ΣΣ Λάρισας) δεν όρισε, ως όφειλε, στον αρμόδιο Ελιγμοδηγό ή Κλειδούχο τη διαδρομή την οποία έπρεπε να ακολουθήσει η επιβατική αμαξοστοιχία IC62/Αθήνα – Θεσσαλονίκη κατά την έξοδό της από τον ΣΣ Λάρισας και δεν βεβαιώθηκε αν οι αλλαγές τροχιάς από τις οποίες διήλθε η επιβατική αμαξοστοιχία IC62 είχαν διευθετηθεί, ώστε η εν λόγω αμαξοστοιχία να ακολουθήσει την ορισθείσα από αυτόν διαδρομή.

* Ο σταθμάρχης υπηρεσίας (ΣΣ Λάρισας) δεν παρείχε στον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC62/Αθήνα Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένες σωστές και πλήρεις οδηγίες σχετικά με την κίνηση της εν λόγω επιβατικής αμαξοστοιχίας, δηλαδή, ότι αυτή δε θα κινηθεί στη γραμμή ανόδου αλλά στη γραμμή καθόδου.

Οι ευθύνες των μηχανοδηγών και της HELLENIC TRAIN Α.Ε.

Όπως επισημαίνεται, οι μηχανοδηγοί δεν ακινητοποίησαν την αμαξοστοιχία όταν αντιλήφθηκαν ότι λανθασμένα βρίσκονται στη γραμμή καθόδου, ενώ δεν ανήγγειλαν την αναχώρησή τους στον σταθμάρχη και δεν ενημέρωσαν το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της HELLENIC TRAIN.

Συγκεκριμένα, το προκαταρκτικό πόρισμα της Αρχής διαπιστώνει αναφορικά με τη HELLENIC TRAIN Α.Ε. ότι:

* Οι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC62/Αθήνα – Θεσσαλονίκη μόλις αντιλήφθηκαν ότι η εν λόγω αμαξοστοιχία ακολούθησε, λόγω του τρόπου διευθέτησης των αλλαγών από τον σταθμάρχη της Λάρισας, διαφορετική πορεία από αυτή που αντιστοιχούσε στο δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας, δηλαδή, ότι κινούνταν στην γραμμή καθόδου αντί της γραμμής ανόδου (αντίθετη γραμμή), δεν προέβησαν ως όφειλαν, άμεσα (i) σε στάθμευση της αμαξοστοιχίας και (ii) σε συνεννόηση με τον Σταθμάρχη ή τον Κεντρικό Χειριστή.

* Οι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν ανήγγειλαν, ως όφειλαν, στον σταθμάρχη Λάρισας την αναχώρηση της εν λόγω αμαξοστοιχίας επί αντίθετης γραμμής με το περιεχόμενο που αυτή προσδιορίζεται στην εν λόγω διάταξη (Προς σταθμό…Αμαξ…από Σταθμό…επί αντίθετης γραμμής , ακριβώς (ώρα)).

* Οι μηχανοδηγοί δεν εφάρμοσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εγχειριδίου Μηχανοδηγού και ειδικότερα της παραγράφου 4.1.12 «Ανωμαλίες Σε Σηματοδότηση για Μόνιμες εγκαταστάσεις σηματοδοτούμενης αντίθετης κυκλοφορίας».

* Οι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας όταν αντιλήφθηκαν ότι αναχώρησαν επί αντίθετης γραμμής και ως εκ τούτου διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο, δεν έλαβαν, ως όφειλαν, άμεσα μέτρα για να σταματήσουν την αμαξοστοιχία, δηλαδή να προβούν σε άμεση στάθμευση με ταυτόχρονη (άμεση) ειδοποίηση του ρυθμιστή σηματοδότησης (σταθμάρχη ΣΣ Λάρισας ).

* Οι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας όταν αντιλήφθηκαν ότι αναχώρησαν επί αντίθετης γραμμής και ως εκ τούτου βρέθηκαν σε κατάσταση η οποία εμπίπτει στις κατηγορίες των Σιδηροδρομικών Περιστατικών Ασφαλείας, δεν προέβησαν, ως όφειλαν, στην άμεση ενημέρωση του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) της HELLENIC TRAIN.

* Οι μηχανοδηγοί της επιβατικής αμαξοστοιχίας όταν αντιλήφθηκαν ότι αναχώρησαν επί αντίθετης γραμμής και ως εκ τούτου αντιλήφθηκαν ότι η αμαξοστοιχία διατρέχει κίνδυνο, όφειλαν άμεσα, αφενός μεν, να σταματήσουν την αμαξοστοιχία, και αφετέρου, να ειδοποιήσουν τον ρυθμιστή σηματοδότησης για τον κίνδυνο.

.dikastiko.gr

sidirodromikanea.blogspot.com