Σάββατο 20 Μαΐου 2023

«Θριάσιο II» – Logistics: Με τη «βούλα» ανάδοχος της mega παραχώρησης το σχήμα Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) – Damco (Κοπελούζος)


Επισήμως η κοινοπραξία «HELLENIC TRAIN – DAMCO» (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ – όμιλος Κοπελούζος),ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου της «Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωση Μελετών, Κατασκευής Έργων και Προμήθεια Εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου», ήτοι αναλαμβάνει μέσω σύμβασης παραχώρησης, αξίας άνω των 561 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 696 εκατ.), το μεγάλο project – logistics center που είναι γνωστό και ως «Θριάσιο II» (Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής Θριασίου Πεδίου).

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Η έκταση αναμένεται να διαμορφωθεί και μετατραπεί σε μεγάλο logistics center, σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και αποθήκευσης.

Μόλις προ ημερών το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με υπογραφή του υφυπουργού Γ. Καραγιάννη, ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, προχωρώντας και στην ανάδειξη της κοινοπραξίας ως «νικήτριας» του διαγωνισμού. Επί της ουσίας, άνοιξε και ο δρόμος για την αποστολή προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των συμβατικών εγγράφων.

Προηγήθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές οι έλεγχοι επί των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, χρηματοοικονομικά δεδομένα και το «τσεκάρισμα» της οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας που είχε ανακηρυχθεί τον Απρίλιο προσωρινός ανάδοχος. Πλέον, φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να οδεύουμε προς το «κλείσιμο» ενός διαγωνισμού και μιας υπόθεσης που «πέρασε από 40 κύματα», με αναβολές, παρατάσεις, ακυρώσεις διαδικασιών και στο τέλος συμμετοχή ενός μόνο υποψήφιου επενδυτή, της παραπάνω κοινοπραξίας.
Η ανάπτυξη

Η ανάπτυξη προωθείται σε ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ Α.Ε., σε έκταση περίπου 1.450 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε έκταση όμορη στο «Θριάσιο Ι» (εκεί την επένδυση προωθεί, με σύμβαση παραχώρησης, η ΘΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετέχουν η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο όμιλος Goldair), μία από τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπου υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στην έκταση αναμένονταν να υλοποιηθεί μεγάλο logistics center, με σιδηροδρομικές και άλλες υποδομές.

Βάσει όσων αναφέρονταν σε προκηρύξεις, η σύμβαση παραχώρησης έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια Εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και τη παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης. Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου.

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο χώρος αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας: α) Σιδηροδρομικό Σύστημα, β) Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών, γ) Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ, δ) Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών, ε) Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού, στ) Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων, ζ) Οδικό Σύστημα, η) Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, θ) Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων.

Η αξία και το «τοπίο»

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 696 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 561,04 εκατ. ευρώ).

Μετά τη ψήφιση από τη Βουλή, προ ολίγων μηνών, της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης για το Θριάσιο Ι, με αναδόχους το σχήμα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair, αλλά και ανάληψης της παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ από το σχήμα Hellenic Train – Damco, πλέον αρχίζει να σχηματοποιείται το νέο «τοπίο» στις εγχώριες σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.

news.b2green.gr
sidirodromikanea.blogspot.com