Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Με σημαντικά θέματα στην ατζέντα η αυριανή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Η  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.,  έχει ορισθεί για την 30η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Αντικατάσταση του Μέλους του Δ.Σ. του ΟΣΕ στην EUROFIMA και Διορισμός νέου Μέλους για την εκπροσώπηση του ΟΣΕ στην EUROFIMA.

2ον- Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2022.

3ον- Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την Alpha Bank.

4ον- Έγκριση των υπ' αριθμ. 10Α/01.12.2022 και 10Β/25.01.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) του αποτελέσματος αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139584) με αριθμό διακήρυξης 20022/31.10.2022 που αφορά το έργο « Αποκατάσταση Υφιστάμενων Βλαβών - Ζημιών και πλήρους Προληπτικής συντήρησης με άρση βλαβών στο σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων των σταθμών του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής Αεροδρόμιο - Α. Λιόσια - Κιάτο, του τμήματος γραμμής Αγ. Ανάργυροι - Σ.Κ.Α., καθώς και των κτιρίων των υποσταθμών Μ.Τ. Νερατζιώτισσας και Κορίνθου, του (Κ.Ε.Κ.)/ΣΚΑ και του (ΚΕΚ)/ Κορίνθου».

5ον- Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής ελέγχου.

6ον- Πρωτογενές αίτημα για ενδεχόμενη ανάθεση του έργου "Δίμηνη Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας, Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού και παρά την σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στον σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας, στη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο - Ικόνιο και Οινόη - Χαλκίδα", με την χρήση του Άρθρου 269, παρ. δ του Ν. 4412/2016.

7ον- Αίτημα ενημέρωσης μελών του ΔΣ από το διευθυντή νομικής υπηρεσίας κ. Χρήστο Λαζαρόπουλο σχετικά με την απάντηση προς ΡΑΣ και επίδειξη του σχετικού εγγράφου.

(ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ.κ. Γεράσιμο Κατσιγιάννη και Δημήτριο Γιαννουλάκη

8ον- Αίτημα ενημέρωσης μελών του ΔΣ από τη διευθύντρια εκπαίδευσης κα Βασιλική Στυλιαρά σχετικά με το έγγραφο της ΡΑΣ.

(ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ.κ. Γεράσιμο Κατσιγιάννη και Δημήτριο Γιαννουλόκη


sidirodromikanea.blogspot.com