Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ομόφωνα ΝΑΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου για τρένο στην Κρήτη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου δικτύου σταθερής τροχιάς που θα υπηρετεί την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους των μεταφορών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αφού έλαβε υπόψη το αίτημα της Παγκρήτιας Ανοιχτής Επιτροπής για την Εγκατάσταση Μέσων Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου δικτύου σταθερής τροχιάς που θα υπηρετεί την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους των μεταφορών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενέκρινε το κείμενο ψηφίσματος της Παγκρήτιας Ανοιχτής Επιτροπής για την Εγκατάσταση Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως “τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι πολυδιάστατα τόσο για τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών όσο και για την αστική ανάπτυξη, το δομημένο περιβάλλον και την οικονομία. Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση επιστημόνων και διεθνών οργανισμών παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους. Ο ρόλος των μέσων σταθερής τροχιάς αναδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική αλλαγή”.

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αφού έλαβε υπόψη το αίτημα της Παγκρήτιας Ανοιχτής επιτροπής για την Εγκατάσταση Μέσων Σταθερής Τροχιάς στην ΚρήτηΤάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου δικτύου σταθερής τροχιάς που θα υπηρετεί την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους των μεταφορών.
Εγκρίνει το κείμενο ψηφίσματος της Παγκρήτιας Ανοιχτής Επιτροπής για την Εγκατάσταση Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη.
Ζητάει την εκπόνηση μελέτης για την αναγκαιότητα χρήσης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς με προτεραιότητα τη σύνδεση του Δήμου Χερσονήσου με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου.

fonien.gr
sidirodromikanea.blogspot.com