Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Προαστιακός: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών .


Λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ) στην γραμμή του αεροδρομίου, σήμερα Τρίτη 21/2/2023, τα ακόλουθα δρομολόγια του Προαστιακού της γραμμής 'Ανω Λιόσια- Κορωπί, στο τμήμα 'Ανω Λιόσια- Μεταμόρφωση θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία της Hellenic Train:

2200 (‘Ανω Λιόσια- Κορωπί), με ώρα αναχώρησης 06:04 και
2232 (‘Ανω Λιόσια- Κορωπί), με ώρα αναχώρησης 15:04.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα ακόλουθα δρομολόγια της γραμμής ‘Ανω Λιόσια- Κορωπί-‘Ανω Λιόσια, θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια- ΣΚΑ- ‘Ανω Λιόσια.

2204 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 07:04
2208 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 08:04
2212 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 09:04
2236 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 16:04
2240 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 17:04
2244 (‘Ανω Λιόσια – Κορωπί) και ώρα αναχώρησης 18:04
2205 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 06:34
2209 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 07:34
2213 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 08:34
2237 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 15:34
2241 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 16:34
2245 (Κορωπί – ‘Ανω Λιόσια) και ώρα αναχώρησης 17:34


sidirodromikanea.blogspot.com