Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Συντάξεις: Τι αλλάζει σε κρατήσεις και ποσά προσωπικής διαφοράς


Αυξήσεις από το 7,75% στις συντάξεις αλλά και νέες κρατήσεις θα δουν οι συνταξιούχοι στα νέα ενημερωτικά σημειώματα που έχουν αναρτηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Κώστας Κατίκος

Στα νέα σημειώματα παρατηρείται ωστόσο ότι στην επάνω δεξιά στήλη τους (όπως φαίνεται σε ένα από αυτά που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις») αναγράφονται ακόμη τα παλιά ποσά της εθνικής σύνταξης, της ανταποδοτικής και της προσωπικής διαφοράς, όπως ήταν δηλαδή πριν την αύξηση κατά 7,75%. Το ίδιο γίνεται και με τις κρατήσεις τόσο για την ασθένεια όσο και της ΕΑΣ που επιβάλλεται σε συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ.

Τα «σωστά» ποσά, αυτά δηλαδή που προκύπτουν μετά την αύξηση, για να τα δουν οι συνταξιούχοι θα πρέπει να κατέβουν στη στήλη που λέει «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής», όπου θα διαπιστώσουν ότι έχουν αυξηθεί η εθνική και η ανταποδοτική, έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις και έχει μειωθεί η προσωπική τους διαφορά.

Τέτοια ενημερωτικά σημειώματα θα δουν σχεδόν 1 εκατ. συνταξιούχοι που διατηρούν και μετά την αύξηση 7,75% υπόλοιπο από την προσωπική τους διαφορά. Εκείνο που δημιουργεί σύγχυση πάντως είναι ότι αναγράφονται και τα παλιά ποσά.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με την αύξηση που πήραν, τα νέα ποσά εθνικής, ανταποδοτικής σύνταξης και κρατήσεων εμφανίζονται και στην επάνω στήλη, αλλά και στην ανάλυση της πληρωμής.

Στο ενημερωτικό που δημοσιεύουμε είναι συνταξιούχος του Δημοσίου (απόστρατος) που πήρε μεν αύξηση 7,75%, αλλά του έμεινε υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά και έχει σε άλλο σημείο τα παλιά και σε άλλο τα νέα ποσά.

Στα χρωματισμένα σημεία του ενημερωτικού φαίνεται ότι:

*Στην επάνω δεξιά στήλη είναι η παλιά εθνική σύνταξη με 384 ευρώ, η παλιά ανταποδοτική σύνταξη με 1.045,88 ευρώ, το παλιό σύνολο 1.429,88 ευρώ.

*Ακολουθούν οι παλιές κρατήσεις ΕΑΣ 29,88 ευρώ και η υγειονομική περίθαλψη 84 ευρώ.

*Στο δε ποσό προσωπικής διαφοράς αναγράφεται το παλιό με 116,17 ευρώ.

Τα σωστά ποσά μετά την αύξηση 7,75% εμφανίζονται στη στήλη «Ανάλυση Μηνιαίας Πληρωμής», όπου εκεί ο συνταξιούχος βλέπει:


*Τη νέα εθνική σύνταξη με την αύξηση 7,75% στα 413,76 ευρώ.

*Τη νέα ανταποδοτική σύνταξη με την αύξηση 7,75% στα 1.126,94 ευρώ.

*Τη νέα και μικρότερη προσωπική διαφορά που μειώθηκε επειδή αυξήθηκε η σύνταξη στα 27,36 ευρώ.

Το νέο σύνολο των μικτών αποδοχών του (σύνταξη και π. διαφορά) είναι 1.568,06 ευρώ.

Οι κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας επιβάλλονται σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και είναι μεγαλύτερες επειδή αυξήθηκε η σύνταξη.

Στο ενημερωτικό που δημοσιεύουμε:

*Η κράτηση ΕΑΣ ανέβηκε στα ** 46,22 ευρώ (από 29,88 ευρώ πριν την αύξηση).

*Η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη πήγε στα 89,67 ευρώ (από 84 ευρώ πριν την αύξηση).


Ο συνταξιούχος λόγω της προσωπικής διαφοράς των 27,36 ευρώ παίρνει τα ίδια με πριν, δηλαδή 1.250,76 ευρώ καθαρό ποσό μετά το φόρο.

Ωστόσο, με το επίδομα προσωπικής διαφοράς που θα καταβάλει η κυβέρνηση, θα πάρει 250 ευρώ προς το τέλος Μαρτίου.

Τα «διπλά» ενημερωτικά ωστόσο με τα παλιά και τα νέα ποσά πριν και μετά την αύξηση συντάξεων θα πρέπει να διορθωθούν για να μη δημιουργούν σύγχυση στους συνταξιούχους, που, αν δεν δουν την ανάλυση πληρωμής, θα σκεφτούν ότι και μετά την αύξηση, τα ενημερωτικά έχουν τα παλιά ποσά.

Συντάξεις: Προσοχή, άλλαξαν οι κρατήσεις!

Πολλοί συνταξιούχοι που είχαν μικρή ή και καθόλου προσωπική διαφορά διαπίστωσαν ότι με το 7,75% πήραν λιγότερα από όσα περίμεναν.

Αυτό συνέβη για δύο κυρίως λόγους:Διότι πριν την αύξηση η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη δεν ξεπερνούσαν τα 1.400 ευρώ και δεν είχαν την κράτηση ΕΑΣ.
Διότι είχαν ήδη κράτηση ΕΑΣ με την παλιά σύνταξη, αλλά με την αύξηση που πήραν η ΕΑΣ όχι μόνον αυξήθηκε, αλλά πέρασε σε υψηλότερη κλίμακα, δηλαδή το 3% έγινε 6% μετά τα 1.700 ευρώ.

Για παράδειγμα

*Συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.370 ευρώ (χωρίς προσωπική διαφορά) έχει κράτηση μόνον από το 6% για ασθένεια και πριν την αύξηση έπαιρνε προ φόρου 1.288 ευρώ. Με την αύξηση 7,75% η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.476 ευρώ και μπαίνει κράτηση ΕΑΣ με 3%, ενώ ακολουθεί και το 6% της ασθένειας. Η ΕΑΣ είναι 44 ευρώ και η περίθαλψη 86 ευρώ, οπότε η νέα σύνταξη, ποσό προ φόρου είναι 1.346 ευρώ. Η καθαρή αύξηση σε σχέση με πριν είναι 58 ευρώ, ενώ στα μικτά η αύξηση ήταν 106 ευρώ.

*Συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.650 ευρώ (μικτά χωρίς προσωπική διαφορά) έχει κράτηση 3% ΕΑΣ, δηλαδή μείον 50 ευρώ και 6% για ασθένεια, δηλαδή μείον 96 ευρώ, οπότε πριν την αύξηση έπαιρνε προ φόρου 1.505 ευρώ. Με την αύξηση 7,75% η νέα μικτή σύνταξη ανεβαίνει στα 1.778 ευρώ. Η κράτηση ΕΑΣ περνάει σε νέα κλίμακα, και το 3% γίνεται 6% επειδή η σύνταξη ξεπερνά τα 1.700 ευρώ. Η ΕΑΣ από 50 ευρώ που ήταν πριν τώρα γίνεται 107 ευρώ και η κράτηση για ασθένεια αυξάνεται επίσης στα 100 ευρώ από 96 ευρώ πριν. Επομένως, η νέα σύνταξη ποσό προ φόρου διαμορφώνεται στα 1.571 ευρώ και η καθαρή αύξηση σε σχέση με πριν είναι 66 ευρώ, ενώ στα μικτά η αύξηση ήταν 128 ευρώ.

Συντάξεις: Ερώτηση & Απάντηση

Οι αυξημένες κρατήσεις τι επίπτωση έχουν στα ποσά της προσωπικής διαφοράς; Υπάρχει περίπτωση λόγω των κρατήσεων να έχει μειωθεί λιγότερο η προσωπική διαφορά; Εξηγείστε με ένα παράδειγμα τι συμβαίνει σε αυτές τις κατηγορίες.

Οταν οι κρατήσεις ανεβαίνουν, σημαίνει ότι μικραίνει το ποσό της σύνταξης, και όταν μικραίνει το ποσό της σύνταξης, σημαίνει ότι η «απώλεια» που προκαλούν οι κρατήσεις καλύπτεται από την προσωπική διαφορά, η οποία δεν θα μειωθεί όσο περίμεναν οι συνταξιούχοι.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 1.390 ευρώ μικτή εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και 1.308 ευρώ προ φόρου παίρνει και 80 ευρώ ως προσωπική διαφορά και έχει σύνολο προ φόρου 1.388 ευρώ. Με το 7,75% η αύξηση στα μικτά είναι 107,80 ευρώ και θα περίμενε ότι θα μηδενίσει την προσωπική διαφορά καθώς η νέα μικτή σύνταξη ανεβαίνει στα 1.498,80 ευρώ. Ο συνταξιούχος όμως έχει την κράτηση ΕΑΣ με 3%, δηλαδή μείον 45 ευρώ, ενώ μετά το 6% για περίθαλψη η σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.366 ευρώ πριν το φόρο και υπολείπεται από τα 1.388 που είχε πριν. Για να φτάσει στο ίδιο ποσό θα συνεχίσει να λαμβάνει προσωπική διαφορά, η οποία θα είναι 22 ευρώ. Στην πράξη επειδή μπήκε το 3% της ΕΑΣ η αύξηση των 108 ευρώ δεν έφτασε για να μηδενίσει την προσωπική διαφορά. Θα πάρει όμως επίδομα 250 ευρώ.

eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com