Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

7 ερωτήσεις - απαντήσεις και παραδείγματα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά


1) Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αφορά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που ανακοινώθηκε χθες;

Αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ τον μήνα και είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε έλαβαν ποσοστό λιγότερο από αυτό. Οι συνταξιούχοι αυτοί υπολογίζονται σε 1.112.000 σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση, καθώς έχουν ήδη λάβει την αύξηση του 7,75% και δεν έχουν προσωπική διαφορά.

2) Ποια είναι τα ποσά ενίσχυσης και με ποια κριτήρια υπολογίστηκαν οι δικαιούχοι;

Η εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση, που ανακοινώθηκε χθες, είναι κλιμακούμενη και εξαρτάται από τρία κριτήρια:

- τη μερική ή και καθόλου αύξηση, λόγω προσωπικής διαφοράς,

- το ύψος της σύνταξης και

- τυχόν άλλες ενισχύσεις, που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Ξεκινά από τα 200 ευρώ για 158.000 συνταξιούχους, που είδαν αύξηση τον προηγούμενο μήνα, αλλά σε ποσοστό λιγότερο του 7%. Διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για 394.000 συνταξιούχους, που είτε είδαν μικρή αύξηση (λιγότερη από 3,5%) και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ τον μήνα είτε είδαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 ευρώ έως 1.600 ευρώ τον μήνα και κλιμακώνεται στα 300 ευρώ για 560.000 κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους, που είτε δεν είδαν καμία αύξηση των εισοδημάτων τους το προηγούμενο διάστημα είτε είδαν πολύ μικρή ενίσχυση μέσα από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και, παράλληλα, έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων κάτω των 1.100 ευρώ τον μήνα είτε είναι χαμηλοσυνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι ενισχύονται εκ νέου, μετά την ενίσχυση των 250 ευρώ που έλαβαν τα Χριστούγεννα.

3) Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση; Χρειάζεται αίτηση;

Έως τις 31 Μαρτίου με εμβόλιμη πληρωμή. Δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους συνταξιούχους.

4) Θα λάβω την έκτακτη ενίσχυση στο ακέραιο;

Η έκτακτη ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Επομένως, τα ποσά, που ανακοινώθηκαν, θα καταβληθούν στο ακέραιο.

5) Ο υπολογισμός του ύψους της σύνταξης είναι με βάση το μικτό ή το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο συνταξιούχος;

Προκειμένου να λάβει την ενίσχυση ο συνταξιούχος, εξετάζεται το καθαρό προ φόρων ποσό σύνταξης. Δηλαδή, η σύνταξή του, μετά την αφαίρεση των «ασφαλιστικών» κρατήσεων, 6% για υγειονομική περίθαλψη και τυχόν κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (τη λεγόμενη ΕΑΣ) και πριν την παρακράτηση των φόρων.

6) Ποιοι δεν θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση;

Από όσους έχουν προσωπική διαφορά, δεν θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.600 ευρώ τον μήνα (περίπου το 2% των συνταξιούχων).

Οι συνταξιούχοι αυτοί, όμως, έχουν ήδη δει σημαντικό ετήσιο όφελος της τάξεως των 500-600 ευρώ, λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

7) Από τις αυξήσεις και τις έκτακτες ενισχύσεις, που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες, ποιοι συνταξιούχοι δεν ωφελήθηκαν καθόλου;

Ωφελήθηκαν όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως αποδοχών, από τις τρεις μόνιμες αυξήσεις και τις δύο έκτακτες ενισχύσεις των τελευταίων δύο μηνών. Μάλιστα, 6 στους 10 θα δουν μέσα στο 2023 μία επιπλέον σύνταξη.

Υπενθυμίζεται πως, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, έχουν ήδη καταβληθεί:

1) Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, με αποδοχές έως 800 ευρώ τον μήνα.

2) Μικρότερες ή μεγαλύτερες αυξήσεις, μέσω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σε πάνω από 900.000 συνταξιούχους, με εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω.

3) Η 4η ετήσια αύξηση του ν. Βρούτση σε πάνω από 230.000 συνταξιούχους.

4) Και, φυσικά, οι πρώτες, μετά από μία 12ετία, αυξήσεις έως 7,75% για 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Τώρα, με την έκτακτη ενίσχυση, καλύπτονται αφενός μεν οι 120.000 συνταξιούχοι που δεν είχαν λάβει καμία αύξηση ή ενίσχυση αφετέρου δε οι 992.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι ενισχύονται εκ νέου, καθώς είχε προηγηθεί μία πολύ μικρή ή συγκριτικά μεγαλύτερη ενίσχυση τα Χριστούγεννα.

Παραδείγματα συνταξιούχων που ενισχύονται

Παράδειγμα 1ο

Χαμηλοσυνταξιούχος χηρείας με προσωπική διαφορά και με συντάξιμες αποδοχές τον μήνα της τάξεως των 650 ευρώ, έλαβε τα Χριστούγεννα του 2022 έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ και επιπλέον 250 ευρώ πέρυσι το Πάσχα. Με την έκτακτη ενίσχυση, που ανακοινώθηκε, θα λάβει, μέχρι τις 31 Μαρτίου, επιπλέον 300 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο

Συνταξιούχος με σύνταξη 850 ευρώ τον μήνα, με προσωπική διαφορά, δεν έλαβε καμία από τις αυξήσεις ή ενισχύσεις του προηγούμενου διαστήματος. Με την έκτακτη ενίσχυση, που ανακοινώθηκε, θα λάβει το ανώτατο ποσό των 300 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά και με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.050 ευρώ τον μήνα, δεν είδε την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα. Είδε μόνο μία μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της τάξεως των 36 ευρώ τον χρόνο. Με τη νέα ενίσχυση, θα λάβει επιπλέον ποσό 300 ευρώ.

Παράδειγμα 4ο

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά και με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.320 ευρώ τον μήνα, δεν είδε την αύξηση 7,75% τον προηγούμενο μήνα. Είδε, όμως, μία ωφέλεια από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της τάξεως των 111 ευρώ τον χρόνο. Με τη νέα ενίσχυση, θα λάβει επιπλέον ποσό 250 ευρώ.

Παράδειγμα 5ο

Χαμηλοσυνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 750 ευρώ, είχε προσωπική διαφορά την οποία και εξάλειψε με την αύξηση του 7,75% του προηγούμενου μήνα, έλαβε ως πραγματική αύξηση στις αποδοχές του ποσοστό 2,5%. Με τη νέα έκτακτη ενίσχυση, θα λάβει επιπλέον ποσό 250 ευρώ.

Παράδειγμα 6ο

Συνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.400 ευρώ, είχε προσωπική διαφορά την οποία και εξάλειψε με την αύξηση του 7,75% του προηγούμενου μήνα, έλαβε ως πραγματική αύξηση στις αποδοχές του ποσοστό 3,2%. Με τη νέα έκτακτη ενίσχυση, θα λάβει επιπλέον ποσό 200 ευρώ.

Παράδειγμα 7ο

Συνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 900 ευρώ, είχε προσωπική διαφορά την οποία και εξάλειψε με την αύξηση του 7,75% του προηγούμενου μήνα, έλαβε ως πραγματική αύξηση στις αποδοχές του ποσοστό 6,2%. Με τη νέα έκτακτη ενίσχυση, θα λάβει επιπλέον ποσό 200 ευρώ.


Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας ΝΔ

sidirodromikanea.blogspot.com