Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Η αμαξοστοιχία 2594 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) είναι ακινητοποιημένη λίγο μετά τη Λάρισα .


Η αμαξοστοιχία 2594 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) είναι σταματημένη λίγο μετά τη Λάρισα και παρουσιάζει 46 λεπτά καθυστέρηση αναφέρει η HellenicTrain

Η αμαξοστοιχία IC63 (Θεσσαλονίκη - Αθήνα) με ώρα αναχώρησης 19:25, παρουσιάζει 70 λεπτά καθυστέρηση στην αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη.


sidirodromikanea.blogspot.com