Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Mετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται ο κρίσιμος όρος του διαγωνισμού για το ΣΔΙΤ Λειτουργίας

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. ανοίγει το διαγωνισμό σε περισσότερους ενδιαφερόμενους και αποφεύγει τις δικαστικές προσφυγές

Με την τροποποίηση όρων του διαγωνισμού για το ΣΔΙΤ Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως εχθές το βράδυ δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, η Αττικό Μετρό Α.Ε., δίνει η δυνατότητα συμμετοχής στο μεγάλο έργο 292 εκατ. ευρώ, της ΙΝΤΡΑΚΑΤ που είχε προσφύγει στο ΣτΕ μα και άλλων μοναχικών υποψηφίων, ελληνικών εταιρειών, που δεν είχαν εξασφαλίσει,, σε κοινοπραξία, operator για το αυτόματο Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Η χθεσινή κίνηση, μπορεί να χαρακτηριστεί ως έξυπνη από την πλευρά της Εταιρείας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς, όπως εκτιμάται, έτσι θα αποφευχθούν οι περαιτέρω δικαστικές εμπλοκές και συνεπαγόμενες καθυστερήσεις, στο διαγωνισμό, από την ολοκλήρωση του οποίου «κρέμεται» κυριολεκτικά η έναρξη λειτουργίας του Μετρό, τόσο της βασικής γραμμής, όσο και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Το «δια ταύτα» στις αλλαγές που επέρχονται, αφορά κυρίως στην τροποποίηση του όρου 2.2.8.1 «για την στήριξη στην ικανότητα τρίτων» και πιο συγκεκριμένα, σε τρίτους που θα πληρούν «τα κριτήρια της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότηταςεμπειρίας», παρέχοντας έτσι δάνεια εμπειρία στους διαγωνιζόμενους.

"Ανοίγει" σε περισσότερους ενδιαφερόμενους ο διαγωνισμός

Με την τροποποίηση του συγκεκριμένου ανωτέρω όρου, τροποποίηση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, δεν προαπαιτείται πλέον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την κατάθεση προσφορών, η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων που ικανοποιούν το κριτήριο της τεχνικής ικανότητας.

Αντίθετα, όπως σαφώς σημειώνεται, «οι διαγωνιζόμενοι όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας, δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων…….., ανεξάρτητα από τη νομική φύση των υφισταμένων σχέσεων μεταξύ αυτών και των εν λόγω φορέων».

Δάνεια εμπειρία από operaton

Βεβαίως, οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε κοινοπραξία, έμπειρου λειτουργού μετρό αυτόματου, άνευ οδηγού, θα πρέπει όταν θα καταθέσουν τους φακέλους της προσφοράς τους, να αποδεικνύουν ότι έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη αυτού του φορέα που πληροί τα τεχνικά κριτήρια για τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, αυτού δηλαδή που ονομάζουμε operator.

Αυτός ο φορέας, που θα είναι ο εν δυνάμει operator του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να έχει ή να είχε, τουλάχιστον το 25% στις εταιρείες/νομικά πρόσωπα, που λειτουργούσαν/λειτουργούν αλλού driverless μετρό, αλλά και να έχει παρουσία στην Ελλάδα, ενώ φυσικά και θα πληροί τα τεχνικά κριτήρια που έχουν τεθεί από την Αττικό Μετρό Α.Ε. και τα οποία δεν αλλάζουν με την τροποποίηση του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι τα τεχνικά κριτήρια, είναι:

Tριετή εμπειρία κατά τα τελευταία 10 έτη σε σύστημα μετρό με τα εξής χαρακτηριστικά:
– Το μήκος γραμμής/ών σε ένα έργο είναι τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα
-Τουλάχιστον 10 σταθμοί είναι υπόγειοι.
-Tο μέγεθος στόλου να είναι τουλάχιστον 20 συρμοί.
-Η επιβατική κίνηση να είναι τουλάχιστον 12.000 επιβάτες κατ’ ελάχιστον ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.
– ΚΑΙ λειτουργία του συνόλου του δικτύου του έργου με πλήρως αυτόματο σύστημα χωρίς οδηγό επί του συρμού, με σύστημα ελέγχου συρμών τύπου CBTC, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών, έχει μετατεθεί για τις 28/2/2023 ( σ.σ. από τις 16/1/2023), ενώ, συνεπεία της τροποποίησης, η Αττικό Μετρό Α.Ε., δίνει περιθώριο ως τις 2/2/2023 για την υποβολή ερωτημάτων από τους υποψηφίους ενώ το τεύχος των διευκρινίσεων θα εκδοθεί ως τις 22/2/2023.

makthes.gr
sidirodromikanea.blogspot.com