Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά από 35 ως 40 έτη για 13 Ταμεία

Συντάξεις: Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά θα δουν στις συντάξεις τους περίπου 350.000 παλαιοί συνταξιούχοι, με το καθαρό κέδρος (αυτό που μένει μετά το σβήσιμο της προσωπικής διαφοράς) να ξεπερνά και τα 100 ευρώ το μήνα.

Κώστας Κατίκος

Από την άλλη, περίπου 720.000 συνταξιούχοι, λόγω της μεγάλης προσωπικής διαφοράς ή λόγω μικρής σύνταξης που δεν θα έχει την αύξηση που χρειάζεται για να μηδενίσει τη διαφορά, θα δουν μεν το 7,75% στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, αλλά η αύξηση δεν θα είναι αρκετή για να μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά. Το κέρδος είναι ότι η διαφορά θα μειωθεί και για πολλούς θα μηδενιστεί με τις αυξήσεις του 2024, 2025 κ.ο.κ.

Καθαρό κέρδος σημαίνει ότι αν ένας συνταξιούχος παίρνει προσωπική διαφορά 90 ευρώ και η αύξηση στην εθνική και την ανταποδοτική του σύνταξη είναι 120 ευρώ, τότε τα 90 ευρώ από την αύξηση θα ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά και τα 30 ευρώ θα είναι καθαρό κέρδος στην τσέπη. Αντί για τα 90 ευρώ δηλαδή της προσωπικής διαφοράς, θα παίρνει 120 ευρώ με την αύξηση.

Αντίστοιχα, ένας χαμηλοσυνταξιούχος με σύνταξη 650 ευρώ και προσωπική διαφορά 30 ευρώ (άρα σύνολο 680 ευρώ) με την αύξηση 7,75% στα 650 ευρώ θα κερδίσει 50 ευρώ, που σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 30 ευρώ και του μένει καθαρό κέρδος 20 ευρώ, καθώς η νέα σύνταξη θα είναι 700 ευρώ, αντί 680 ευρώ που έπαιρνε μαζί με την προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με τον πίνακα των παλαιών συνταξιούχων που μηδενίζουν την προσωπική διαφορά:

* Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη και σύνταξη (εθνική +ανταποδοτική) 1.066 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 12 ευρώ και παίρνει στο σύνολο 1.078 ευρώ. Με την αύξηση 7,75% κερδίζει 83 ευρώ και μηδενίζει την προσωπική διαφορά. Η καθαρή αύξηση είναι 71 ευρώ πάνω από την προσωπική διαφορά, οπότε η σύνταξη από 1ης/1/2023 ανεβαίνει στα 1.149 ευρώ από 1.078 ευρώ που είχε πριν. Για όλο το 2023 ο συνταξιούχος θα έχει κέρδος 852 ευρώ.


* Συνταξιούχος Δημοσίου με 42 έτη και σύνταξη (εθνική +ανταποδοτική) 1.526 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 55 ευρώ και παίρνει στο σύνολο 1.581 ευρώ. Με την αύξηση 7,75% κερδίζει 118 ευρώ και μηδενίζει την προσωπική διαφορά. Η καθαρή αύξηση είναι 63 ευρώ για το 2023 με τη σύνταξη στα 1.644 ευρώ από 1.581 ευρώ που είχε πριν.

* Απόστρατος με 36,5 έτη και σύνταξη 1.349 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 95 ευρώ και παίρνει στο σύνολο 1.444 ευρώ. Με αύξηση 7,75% παίρνει 105 ευρώ, που σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 95 ευρώ και παίρνει 10 ευρώ παραπάνω, με τη σύνταξη στα 1.454 ευρώ.

Ε&Α Tι σημαίνει «προσωπική διαφορά»; Γιατί είναι «κακό» να υπάρχει στις συντάξεις; Πώς ξαφνικά οι συνταξιούχοι ανησυχούν και μιλούν τώρα για αυτή, ενώ έχει νομοθετηθεί από το 2016 με το «νόμο Κατρούγκαλου»; Υπάρχει κίνδυνος μειώσεων για όσους δεν απαλλαγούν από αυτή; Γιατί υπάρχει «θετική» και «αρνητική» διαφορά;

Προσωπική διαφορά είναι το ποσό που δόθηκε ως συμπλήρωμα σύνταξης στους παλαιούς συνταξιούχους, επειδή με το «νόμο Κατρούγκαλου» οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν σε χαμηλότερα ποσά από αυτά που έπαιρναν. Η μείωση που προκάλεσε ο επανυπολογισμός δεν εφαρμόστηκε, αλλά το ποσό αυτό βγήκε εκτός σύνταξης και βαφτίστηκε προσωπική διαφορά, ακριβώς επειδή ο κάθε συνταξιούχος είχε διαφορετική μείωση. Για παράδειγμα, τα 1.000 ευρώ σύνταξης έγιναν 800 ευρώ, με 200 ευρώ συμπλήρωμα προσωπικής διαφοράς. Η προσωπική διαφορά θεωρήθηκε έμμεση αύξηση και γι’ αυτό κάθε κανονική αύξηση, όπως το 7,75% από το 2023, θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά μέχρι να μηδενιστεί. Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται, γιατί τώρα διαπιστώνουν ότι η προσωπική διαφορά τούς κόβει την αύξηση. Κίνδυνος μειώσεων πάντως για όσους διατηρήσουν προσωπική διαφορά δεν διαφαίνεται.

Θετική είναι η προσωπική διαφορά όταν συμπληρώνει την παλιά σύνταξη (π.χ. τα 200 ευρώ συμπληρώνουν τα 800 ευρώ, ώστε ο συνταξιούχος να έχει πάλι 1.000 ευρώ).

Αρνητική είναι η προσωπική διαφορά που προκύπτει όταν η παλιά σύνταξη είναι μικρότερη από τη σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή προκύπτει αύξηση (π.χ. παλιά σύνταξη 1.000 ευρώ και νέα με τον επανυπολογισμό 1.100 ευρώ έχει «αρνητική» διαφορά 100 ευρώ).
Αυξήσεις με «κούρεμα» π. διαφοράς για συνταξιούχους με 35 ως 40 έτη σε 13 Ταμεία

Ο μηδενισμός των προσωπικών διαφορών πάει ανάλογα με τα έτη. Στα πολλά έτη ασφάλισης (40, 39, 38 έτη) οι «διαφορές» μηδενίζονται πιο γρήγορα απ’ ό,τι στα λιγότερα έτη (35, 36, 37).

Στους πίνακες με τις συντάξεις για 13 μεγάλα Ταμεία (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΕ, ΕΤΕ, ΤΣΑΥ, Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, Συνεταιρισμών και Εθνικής Ασφαλιστικής), που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», φαίνεται ποιοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση και ποιοι θα μείνουν με μικρότερο υπόλοιπο χωρίς αύξηση.

Για παράδειγμα:Στους συνταξιούχους του ΙΚΑ με 40 έτη, η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη είναι κατά μέσο όρο 1.095 ευρώ προ φόρου και η προσωπική διαφορά 42 ευρώ, δηλαδή σύνολο 1.137 ευρώ. Η αύξηση που θα πάρουν είναι 85 ευρώ, που μηδενίζει την προσωπική διαφορά και η σύνταξη ανεβαίνει στα 1.180 ευρώ.
Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με 40 έτη έχουν κατά μέσο όρο προσωπική διαφορά 101 ευρώ, η οποία θα μειωθεί στα 14 ευρώ από την αύξηση.
Οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ με 38 έτη έχουν κατά μέσο όρο προσωπική διαφορά 143 ευρώ, η οποία θα μειωθεί στα 43 ευρώ από την αύξηση.
Οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ με 38 έτη έχουν κατά μέσο όρο προσωπική διαφορά 61 ευρώ, η οποία θα μηδενιστεί, γιατί η αύξηση που θα πάρουν θα είναι κατά μέσο όρο 104 ευρώ.
Στις πολύ μεγάλες προσωπικές διαφορές, όπως π.χ. οι συντάξεις ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, όπου τα ποσά προσωπικής διαφοράς ξεπερνούν και τα 300 ευρώ, η αύξηση του 2023 δεν επαρκεί και θα χρειαστούν οι αυξήσεις άλλων 4 με 5 ετών για να σβήσουν τελείως.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Η προσωπική διαφορά, παρότι βαρύνει τους παλιούς συνταξιούχους, είναι υπέρ τους, διότι ένας νέος συνταξιούχος μετά το «νόμο Κατρούγκαλου», ή ακόμη και με τον βελτιωμένο επανυπολογισμό του «νόμου Βρούτση», παίρνει κατά κανόνα μικρότερη σύνταξη από έναν παλιό με τα ίδια έτη ασφάλισης και τον ίδιο μισθό. Για παράδειγμα, στο Δημόσιο οι συνταξιούχοι με 40 έτη παίρνουν περίπου 12% μικρότερη σύνταξη από τους παλαιότερους ακριβώς επειδή οι συντάξεις των παλιών πήραν προσωπική διαφορά και δεν μειώθηκαν, ενώ των νέων για να πάρουν προσωπική διαφορά η μείωση θα έπρεπε να είναι πάνω από 20%.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι από 1ης/1/2019 και εφεξής συνταξιούχοι είναι αυτοί που ζημιώνονται περισσότερο από όλους, ακόμη και σε σχέση με όσους βγήκαν μετά το «νόμο Κατρούγκαλου». Ο λόγος που είναι οι πιο «ριγμένοι» έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο νόμος Κατρούγκαλου (4387/2016) προέβλεψε μηχανισμό προσωπικής διαφοράς, έστω και με την προϋπόθεση η μείωση σύνταξης να ξεπερνά το 20% για όσους θα συνταξιοδοτούνταν από 13/5/2016 ως και 31/12/2018. Ενώ από 1ης/1/2019 ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς δεν ισχύει, ακόμη και αν οι συνταξιούχοι έχουν μείωση 25% ή 30% σε σχέση με τις συντάξεις των παλαιότερων!

Η αύξηση 7,75% αλλά και οι καλύτεροι συντελεστές μετά τα 30 έτη με το «νόμο Βρούτση» μετριάζουν κάπως τις αρνητικές συνέπειες.


eleftherostypos.gr
sidirodromikanea.blogspot.com