Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Ποιος είναι Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ε.Ε και ποια είναι η αποστολή του.


 ​​Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε στη Βαλενσιέν το 2004 και έχει 188 υπαλλήλους που εκπροσωπούν περισσότερα από 22 ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Ο ERA παρέχει στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. 
Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της τεχνικής διαλειτουργικότητας και την εναρμόνιση των κανόνων, την προώθηση της απλοποιημένης πρόσβασης για τους πελάτες, την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ασφάλεια και την κουλτούρα ασφάλειας, την παροχή συμβουλών για τηλεματικές εφαρμογές και το ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας), την παρακολούθηση των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας και των κοινοποιημένων φορέων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ των σιδηροδρομικών παραγόντων στην Ευρώπη.

Από τις 16 Ιουνίου 2019, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ έχει εντολή να εκδίδει ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας και άδειες οχημάτων (τύπου) που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και να διασφαλίζει ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

.era.europa.eu
sidirodromikanea.blogspot.com