Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022

Mνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ΟΣΕ - Hellenic Train για υλοποίηση κοινών δράσεων


Στη φωτογραφία από αριστερά o Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, κ. Maurizio Capotorto, στη μέση, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), κ. Σπυρίδων Πατέρας και δεξιά, ο Πρόεδρος της Hellenic Train κ. Dario Lo Bosco.


Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων, προς όφελος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον επιβάτη και στις επιχειρήσεις, υπέγραψαν την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022, ο Πρόεδρος της Hellenic Train κ. Dario Lo Bosco, o Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train κ. Maurizio Capotorto και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), κ. Σπυρίδων Πατέρας.

Μέσω του μνημονίου αυτού, οι δύο εταιρείες, ΟΣΕ και Hellenic Train, συμφώνησαν να συνεργαστούν στη μελέτη και την προετοιμασία λύσεων που σχετίζονται με δύο βασικούς στρατηγικούς τομείς: τη βελτίωση της εμπειρίας της επιβατικής κοινότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το μνημόνιο το οποίο υπεγράφη έχει επίσης επιστημονική αξία, καθώς αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης τρένου - δικτύου στην Ελλάδα.

Στόχος των εταιρειών είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής για την άριστη εξυπηρέτηση των επιβατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω έξυπνων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, αλλά και η προσφορά υπηρεσιών συνδεσιμότητας (Wi-Fi).

Η συνεργασία αυτή προσβλέπει επίσης στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσω της διασύνδεσης των κέντρων ελέγχου των δύο εταιρειών και την επιστημονική προσέγγιση για την από κοινού αντιμετώπιση της φθοράς των σιδηροτροχιών και των τροχών του τροχαίου υλικού στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

sidirodromikanea.blogspot.com