Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Εργασίες βελτίωσης της ασφάλειας σε σιδηροδρομικές διαβάσεις πεζών στο κέντρο της Αθήνας

Εργασίες για βελτίωση της ασφάλειας (συστήματα ειδοποίησης, φωτισμός, βατότητα κ.ά.) σε σιδηροδρομικές διαβάσεις που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Βοτανικού, του Κεραμεικού και του Ταύρου και στις οποίες κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί ακόμα και δυστυχήματα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν το προσεχές χρονικό διάστημα.

Αλέξανδρος Λιάρος

Ο ΟΣΕ προχώρησε στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας και Βελτίωση Βατότητας Ισόπεδων Διαβάσεων Πεζών στο Τμήμα Σ.Σ. ΑΙΡ – Σ.Σ. Αθηνών» με προϋπολογισμό 168.883,37 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε 8 ισόπεδες διαβάσεις πεζών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής ΣΠΑΠ-ΣΣΑ και ειδικά στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Ρέντη – Αθηνών λόγω των οποίων παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ασφαλούς βατότητας. Μεταξύ άλλων απουσιάζουν: σήμανση (κατακόρυφη και οριζόντια), σύστημα ειδοποίησης πεζών, φωτισμός, κιγκλιδώματα πεζών κλπ. ή δε πρόσβαση σε αυτές τις διαβάσεις από τις παράπλευρες οδούς εγκυμονεί κινδύνους για τους πεζούς.

Οι ισόπεδες διασταυρώσεις είναι οι εξής: Ι.Δ. Μηθύμνης, Ι.Δ. Ελασιδών, Ι.Δ. Περσεφόνης, Ι.Δ. Αγ. Όρους, Ι.Δ. Προφ. Δανιήλ, Ι.Δ. Θερμοπυλών, Ι.Δ. Βιργ. Μπενάκη και Ι.Δ. Πλαταιών και Αχιλλέως.

Ανάλογα με τα προβλήματα που εντοπίζονται σε κάθε διάβαση προβλέπεται, κατά περίπτωση, να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: χωματουργικά, τεχνικά έργα, οδοστρωσία και ασφαλτικά, σήμανση και ασφάλιση, οδοφωτισμός για την κίνηση των πεζών, εργασίες πρασίνου καθώς και σιδηροδρομικές εργασίες.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου.

 athenstransport.com
sidirodromikanea.blogspot.com