Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Θριάσιο: Σε τροχιά αξιοποίησης βάζει ο ΟΣΕ τις αποθήκες Κ1 και Κ2

Υπό μελέτη εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης για τα ακίνητα που έχουν γίνει μήλον της έριδος και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Στην αξιοποίηση των ακινήτων που έχει υπό την ομπρέλα του στο Θριάσιο Πεδίο είναι αποφασισμένος να προχωρήσει ο ΟΣΕ. Πρώτο βήμα αποτελεί η μελέτη για τα εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης, που μες το φθινόπωρο θα έχει χαρτογραφήσει όλες τις προοπτικές και δυνατότητες.

 Στο κάδρο βρίσκονται και οι πολύφερνες νύφες, οι αποθήκες Κ1 και Κ2, που δεν περιλήφθηκαν στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ, ενώ έχουν γίνει και μήλον της έριδος για τη σημερινή Hellenic Train, πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που τις συμπεριλάμβανε -μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον- στα επενδυτικά της πλάνα.

Ολγα Κλώντζα

Η αποτύπωση των εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης θα γίνει με την εκπόνηση μελέτης και τη σύνταξη έκθεσης σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση των αποθηκών Κ1, Κ2 και Κ3 στο Θριάσιο Πεδίο. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Το έργο του συμβούλου, διάρκειας ενός μήνα, θα αναλάβει η Grant Thornton, που διαθέτει ήδη καλή εικόνα της ευρύτερης προσπάθειας ανάδειξης του Θριασίου σε εμπορευματικό κόμβο, καθώς είναι σύμβουλος και στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του Θριασίου ΙΙ.

Η εμπλοκή των Ιταλών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σε κάθε περίπτωση, η στάση της ιταλικών συμφερόντων Hellenic Train. Εξάλλου, η τύχη των δύο αποθηκών, Κ1 και Κ2, συνδέθηκε με την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας τότε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πουλήθηκε στην Ferrovie dello Stato Italiane. Η σύμβαση παραχώρησης έδινε περιθώριο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως το τέλος του 2018 να ασκήσει το δικαίωμα παραχώρησης για τις αποθήκες Κ1 και Κ2, συνολικού εμβαδού 56.000 τ.μ., σε έκταση 139.000 τ.μ. Η πρόβλεψη, όμως, για την καταβολή ενοικίου, που θα έφτανε τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, έμπλεξε το κουβάρι, καθώς η εταιρεία δεν είχε πρόθεση να το καταβάλει επικαλούμενη ότι τα δύο ακίνητα δεν ήταν άμεσα αξιοποιήσιμα.

Η κίνηση του ΟΣΕ να εξετάσει τις δυνατότητές του δείχνει προφανώς ότι για τον Οργανισμό δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για τις δύο αποθήκες. Μένει βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και από την πλευρά της Hellenic Train. Σημειώνεται ότι η αποκλειστική διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής πέρασαν στον ΟΣΕ με τροπολογία στα τέλη του 2018. Μάλιστα, σήμερα, οι αποθήκες είναι περιζήτητες για κινηματογραφικές παραγωγές λόγω μεγέθους, τοποθεσίας και περιβάλλοντος χώρου.

Το αντικείμενο της μελέτης

Ο σύμβουλος καλείται να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και των τριών κτηρίων, καθώς υπάρχει και η Κ3, δηλαδή τοποθεσία, τεχνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, κλπ. Να προχωρήσει στην ανάλυση υφιστάμενων αναγκών του ΟΣΕ ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των κτηρίων, καθώς και της τοπικής αγοράς εμπορευματικών μεταφορών.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη λειτουργία, σχεδιασμό και προοπτικές των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα και ειδικά τη διασύνδεση των βασικών λιμένων με τα διασυνοριακά σημεία σύνδεσης, την ανάπτυξη και λειτουργία του Θριασίου Ι και την εν εξελίξει διαδικασία στο όμορο Θριάσιο ΙΙ, τη γενικότερη ανάπτυξη στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, αλλά και τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τάσεις του κλάδου των μεταφορών, ο σύμβουλος θα αναπτύξει και θα καταγράψει τα διάφορα μοντέλα βέλτιστης εκμετάλλευσης. Θα διερευνήσει πιθανές συνεργασίες για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τον ΟΣΕ, θα καταγράψει το οικονομικό όφελος κάθε εναλλακτικής και τις οικονομικές απαιτήσεις, θα αναλύσει και θα αξιολογήσει κάθε σενάριο βάσει οικονομικού οφέλους και βαθμού εφικτότητας.

Ενώ στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται η ανάλυση των νομικών ζητημάτων που υφίστανται ή είναι δυνατό να προκύψουν στην ανάπτυξη κάθε σεναρίου και ο προσδιορισμός του τρόπου αντιμετώπισής τους, δεν περιλαμβάνεται όμως η νομική αξιολόγηση της ισχύος των υπό ενεργοποίηση παλιότερων συμφωνιών συναφθεισών το 2017 μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Ο σύμβουλος θα παραδώσει τα αποτελέσματα της έκθεσης σκοπιμότητας και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης εργασιών του προτεινόμενου βέλτιστου σεναρίου.

ot.gr
sidirodromikanea.blogspot.com