Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει υπέρ της αναθεώρησης του ETS με άμεσα οφέλη για τους σιδηροδρόμους


Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 22 Ιουνίου ψήφισε υπέρ της αναθεώρησης του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ETS θα περιλαμβάνει εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς, ενώ τα έσοδά του θα διανέμονται ως δικαιώματα εκπομπών κυρίως στους πιο πράσινους τομείς. Υπό αυτή την έννοια, οι σιδηρόδρομοι μπορούν να ωφεληθούν πολύ.


Νίκος Παπατόλιος


«Η CER χαιρετίζει τη χρησιμοποίηση των εσόδων του ETS για την ενίσχυση των πράσινων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τουλάχιστον το 10 τοις εκατό των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων θα διατεθεί για την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, ιδίως των φιλικών προς το κλίμα σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων», τόνισε η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και Υποδομών. 

Εταιρείες.

Το ETS χρονολογείται από το 2005, αλλά επί του παρόντος αναθεωρείται ως μέρος του πακέτου Fit for 55. Λειτουργεί με βάση την αρχή «ανώτατο όριο και εμπόριο», που σημαίνει ότι ορίζεται ανώτατο όριο στη συνολική ποσότητα ορισμένων αερίων θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα. Το ανώτατο όριο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε οι συνολικές εκπομπές να μειώνονται.

Εντός του ανώτατου ορίου, οι εγκαταστάσεις αγοράζουν ή λαμβάνουν δικαιώματα εκπομπών, τα οποία μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες. Μετά από κάθε χρόνο, μια εγκατάσταση πρέπει να παραδίδει αρκετά δικαιώματα για να καλύπτει πλήρως τις εκπομπές της. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται βαριά πρόστιμα. Εάν μια εγκατάσταση μειώσει τις εκπομπές της, μπορεί να διατηρήσει τα εφεδρικά δικαιώματα για να καλύψει τις μελλοντικές της ανάγκες ή να τα πουλήσει σε άλλη εγκατάσταση χωρίς δικαιώματα.

Σύστημα bonus-malus

Δίπλα στο ανώτατο όριο και την αρχή του εμπορίου, η ΕΕ θέλει να εισαγάγει ένα σύστημα bonus-malus. Πώς θα λειτουργήσει αυτό; Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων πλέον των περισσότερων μέσων μεταφοράς -σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες- θα είναι δυνατό να συγκεντρωθούν τα έσοδα που πληρώνουν οι εταιρείες όταν εκπέμπουν περισσότερα από όσα θα έπρεπε και να κατανεμηθούν ομοιόμορφα στους φορείς με τις καλύτερες επιδόσεις.

«Το Κοινοβούλιο θέλει να εισαγάγει ένα σύστημα bonus-malus για να δώσει κίνητρα στους καλούς επιδόσεις και στην καινοτομία και να επιβραβεύσει τις πιο αποτελεσματικές εγκαταστάσεις σε έναν τομέα με πρόσθετα δωρεάν δικαιώματα. Το ETS θα δημιουργήσει έσοδα για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης μέσω της υποστήριξης σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και στη μείωση της ρύπανσης».

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναπροσδιόρισε τους στόχους που έθεσε η Επιτροπή για το 2030, εξετάζοντας τώρα τη μείωση των εκπομπών κατά 61 τοις εκατό αντί για 63 τοις εκατό. Η διαφορά μπορεί να μην φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι σημαντική για τα σταδιακά βήματα που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ουδετερότητα του άνθρακα. «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το κλίμα. Θα μειώσουμε τέσσερις φορές περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ετησίως από ό,τι κάναμε από το 1990 μέχρι σήμερα. Όλοι όσοι επενδύουν στον μετριασμό του κλίματος θα υποστηριχθούν, αλλά όσοι θέλουν απλώς να συνεχίσουν να ρυπαίνουν, θα δυσκολευτούν», σχολίασε ο βουλευτής Peter Liese.

«Είναι σημαντικό τα έσοδα από το ETS να χρησιμοποιηθούν πλήρως για την ενίσχυση του μετριασμού του κλίματος και τη δίκαιη μετάβαση. Οι σιδηρόδρομοι σήμερα έχουν ανάγκη από νέες φυσικές και ψηφιακές υποδομές. Η ολοκλήρωση του δικτύου TEN-T είναι η τέλεια ευκαιρία για να γίνουν οι σιδηρόδρομοι πιο ανταγωνιστικοί και οι μεταφορές πιο πράσινες και ελπίζουμε ότι τα έσοδα του ETS θα συμβάλουν οικονομικά σε αυτούς τους στόχους», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της CER Alberto Mazzola.

.railfreight.com
sidirodromikanea.blogspot.com