Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Σύνταξη πριν τα 61 από Ειδικά Ταμεία με τα νέα όρια ηλικίας [πίνακες με τα όρια ηλικίας για ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου]

Παράθυρα για πρόωρη σύνταξη πριν το 61ο έτος και για πλήρη πριν το 67ο έτος για τις μητέρες και πριν τα 62 με 35ετία για τους άνδρες κρύβουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα Εδικά Tαμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου.

Κώστας Κατίκος

Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για πλήρη ή για μειωμένη σύνταξη για όλες τις κατηγορίες είναι οι εξής:Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010 κατοχυρώνουν την ηλικία των 50 ετών για πλήρη σύνταξη χωρίς δικαίωμα για μειωμένη. Αν το 50ό έτος συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά κάθε έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία και ανήλικο το 2010, που έκλεισε τα 50 το 2018, θα βγει με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.
Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2011 κατοχυρώνουν την ηλικία των 52 ετών για πλήρη σύνταξη με δικαίωμα για μειωμένη στην ηλικία των 50. Από 19/8/2015 και μετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνει σταδιακά, ανάλογα με το πότε συμπληρώνονται τα 50 ή τα 52. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία και ανήλικο το 2011, που έκλεισε τα 52 το 2017, βγαίνει στα 58 και 5 μήνες με πλήρη σύνταξη και στα 55 με μειωμένη.
Οι μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2012 κατοχυρώνουν την ηλικία των 55 ετών για πλήρη σύνταξη με δικαίωμα για μειωμένη στην ηλικία των 53. Από 19/8/2015 και μετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 25ετία και ανήλικο το 2012, που έκλεισε τα 55 το 2020, βγαίνει στα 64 με πλήρη σύνταξη και στα 61 με μειωμένη.
Ανδρες-γυναίκες με ασφάλιση πριν το 1983 βγαίνουν με όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 58 ετών κατά τη χρονιά που συμπληρώνεται η 35ετία. Στους άνδρες βοηθάει η εξαγορά 2 ετών από στρατιωτική θητεία, ώστε να έχουν τα 35 δύο χρόνια νωρίτερα. Η εξαγορά μπορεί να γίνει μόλις κλείσουν τα 58. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 35ετία το 2021 εξαγοράζει δύο έτη θητείας και έχει την 35ετία το 2019, οπότε αποχωρεί στα 60,6 έτη.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως γυναίκες και άνδρες που συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2012, καθώς και για ασφαλισμένους μετά την 1η/1/1983 ισχύουν τα εξής:

*Γυναίκες με 25ετία και ηλικία 55 ετών μέχρι το 2012 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη οποτεδήποτε από τα 55 και μετά, εφόσον την τελευταία 5ετία έχουν ενεργή εργασιακή σχέση ή προαιρετική ασφάλιση.

*Γυναίκες 55 ετών με 25ετία από το 2013 και μετά παίρνουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67, εκτός αν έχουν 40 χρόνια, οπότε βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στα 62. Για τη μειωμένη απαιτείται να έχουν ενεργή ασφάλιση την τελευταία 5ετία.

* Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι από 1ης/1/1983 μέχρι 31/12/1992 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια. Αν υπάρχουν ένσημα πριν το 1983, κατοχυρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις 35ετίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 1 χρόνο στο ΙΚΑ πριν το 1983 και στη συνέχεια (μετά την 1η/1/1983) σε τράπεζα θα αποχωρήσει με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος τη χρονιά που θα έχει 35ετία.

*Ανδρες με 25ετία ως το 2012 αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 62 και πλήρη στα 67, εκτός αν συμπληρώσουν 40 χρόνια, για να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62.

Τα όρια ηλικίας των Ταμείων Τύπου

Για τη συνταξιοδότηση στα Ταμεία Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΤΤΑ, ΤΑΙΣΥΤ) και για τους ασφαλισμένους πριν το 1993, ισχύουν τα εξής.

Για τη σύνταξη γυναικών χωρίς παιδιά, το «κλειδί» για την πλήρη σύνταξη είναι η ηλικία των 55 ετών ως το 2012 με 20 χρόνια ασφάλισης στα Ταμεία Τύπου και 25ετία στα Ταμεία πρακτορείων Τύπου. Τα 20 ή 25 χρόνια μπορούν να τα έχουν και μετά το 2012, αλλά τα 55 οπωσδήποτε ως το 2012. Με αυτές τις προϋποθέσεις αποχωρούν από 56 και 57 ετών με πλήρη σύνταξη. Αν το 55ο συμπληρωθεί μετά το 2013, βγαίνουν με νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που συμπλήρωσε το 55ο έτος το 2014 θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 63. Επειδή, όμως, με τις αλλαγές του 2015 τα 63 συμπληρώνονται το 2022, ισχύει νέο όριο ηλικίας, που είναι το 67ο έτος. Επί της ουσίας, όσες έκλεισαν τα 55 από 1ης/1/2013 (πλην βαρέων και μητέρων με ανήλικο ως το 2012) οδηγούνται για πλήρη σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτη.
Οι μητέρες με ασφάλιση πριν το 1993 στο ΤΣΠΕΑΘ που είχαν ανήλικο και 15ετία ως το 2012 παίρνουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν το 50ό, 52ο ή 55ο έτος. Οσες είχαν 15ετία και ανήλικο ως το 2007, αλλά συμπληρώνουν τα παλιά όρια που ήταν ως 49,6 ετών, από 19/8/2015 και μετά βγαίνουν με βάση την εξέλιξη του ορίου ηλικίας για το 50ό έτος. Για παράδειγμα, με ηλικία 49,6 το 2017 θα πάρουν πλήρη σύνταξη στα 58,5 χωρίς μειωμένη.

Το ίδιο ισχύει για όσες συμπλήρωσαν 15ετία με ανήλικο από 1ης/1/2008 ως το 2010 (σύνταξη με βάση το 50ό έτος).Οσες έχουν τις προϋποθέσεις 15ετίας με ανήλικο το 2011 ή το 2012 βγαίνουν αντίστοιχα με το όριο ηλικίας που ισχύει για τα 52ο έτος και το 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και με το όριο που ισχύει για το 50ό και 53ο έτος στη μειωμένη. Για παράδειγμα, εργαζόμενη με ανήλικο το 2011 που έκλεισε τα 52 το 2018 θα πάρει μειωμένη στα 56,9 και πλήρη στα 60,2. Ασφαλισμένη με ανήλικο και 15ετία το 2012 που έκλεισε τα 55 το 2019 θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 62,6 και μειωμένη στα 59,6. Αν έχει τα 55 το 2020 θα πάρει πλήρη στα 64 και μειωμένη στα 61.Η έξοδος με 35ετία για ασφαλισμένους πριν το 1983 έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Τα όρια ηλικίας από Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών-Τύπου (*)

Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Από 19/8/20155550
201656,950
201758,555
201860,256,9
201961,158,5
202063,760,2
202165,361,1
20226762

Μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2012

Ηλικία 55Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξηΜειωμένη
Από 19/8/201556,653
20165853
201759,656,6
20186158
201962,659,6
20206461
202165,662
20226762
  • Τα όρια ηλικίας μητέρων ισχύουν και για ασφαλισμένες του ΤΣΠΕΑΘ με 15ετία και ανήλικο το 2011 και 2012

 Σύνταξη με 35ετία ασφαλισμένων πριν το 1983

Ετος που συμπληρώνεται 35ετίαΗλικία συνταξιοδότησης
το 201659
το 201759,6
το 201860
το 201960,6
το 202061
το 202161,6
το 202262
eleftherostypos.gr

sidirodromikanea.blogspot.com