Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Απάντηση της ΕΡΓΟΣΕ σε ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Λάρισα-Βόλος»


Σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με το έργο της επικείμενης αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής «Λάρισα-Βόλος» ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης απαντά:

Σχετ. : Το υπ’ αριθ. πρωτ. 319232/12-11-2021 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 9326/12-11-2021)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1116/12-11- 2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το έργο με τίτλο «Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου- ΒΙΠΕ-Βόλος» (Α.Δ. 736) βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού.
Ειδικότερα έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει αποστείλει την σύμφωνη γνώμη για την συμβασιοποίηση του έργου. Ο φάκελος του έργου έχει αποσταλεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και το προσεχές διάστημα αναμένεται να υπογράφει η εν λόγω σύμβαση, η οποία έχει προθεσμία υλοποίησης 36 μήνες.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα επιμέρους ερωτήματα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Στο αντικείμενο του ανωτέρω έργου, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους προς αντικατάσταση της υπάρχουσας μη λειτουργούσας μετρικού ή μικτού εύρους γραμμής, στο τμήμα από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου).

Μετά την είσοδο του Σ.Σ. Βόλου, δεν προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την σιδηροδρομική σύνδεση με τις προβλήτες «Ένα», «Δύο» και «Τρία».

Ωστόσο, στην χιλιομετρική θέση Χ.Θ. 56+700 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (ως εμφαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα - Συν.1), προβλέπεται η τοποθέτηση συσκευής (αλλαγή τροχιάς ειδικού τύπου), η οποία θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της σύνδεσης με το πορθμείο Βόλου, εφόσον αποφασισθεί κάτι τέτοιο από τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής ΟΣΕ.

2. Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση περνάει από την περιοχή της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου και ως εκ τούτου δεν θα εξυπηρετεί τον οικισμό Μελισσιάτικα και το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η μελλοντική χρήση της υφιστάμενης γραμμής εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΟΣΕ.

3. Η σιδηροδρομική γραμμή Λάρισας - Βόλου έχει μέγιστη ταχύτητα 100 km/h ενώ, μετά το Βελεστίνο η ταχύτητα λόγω χάραξης περιορίζεται στα 90 km/h και στο τμήμα της νέας γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Λατομείου και Σ.Σ. Βόλου στα 80 km/h.

Η κατασκευή Συστήματος Ηλεκτροκίνησης με Εναέρια Γραμμή Επαφής τύπου trolley εξασφαλίζει ταχύτητα μελέτης συστήματος ηλεκτροκίνησης 100 km/h, η οποία καλύπτει τις επιτρεπόμενες ταχύτητες της σιδηροδρομικής γραμμής.

4. Το τμήμα γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Βελεστίνου και Σ.Σ. Λατομείου έχει μήκος περίπου 8 Km, ενώ όλο το έργο «Λάρισα - Βόλος» (μονή γραμμή κανονικού εύρους) έχει μήκος 60 Km. Η χάραξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα αυτό δεν θα προσέφερε κανένα όφελος στη συνολική λειτουργία του έργου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡ. ΒΙΝΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορώ

ΘΕΜΑ: «Προβληματισμοί σχετικά με το έργο της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής “Λάρισα-Βόλος”»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους, τόσο της Λάρισας, όσο και του Βόλου, αλλά και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, προβληματισμό έχουν προκαλέσει αναρτήσεις στο Διαδίκτυο σχετικά με το έργο της επικείμενης αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής «Λάρισα-Βόλος». Θεωρούν οι ως άνω ότι, τα τεχνικά σχέδια που παρουσιάζονται στον τοπικό τύπο δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ζητούν οι ανωτέρω να μεσολαβήσουμε, ώστε τα πολλά χρήματα που πρόκειται να δοθούν σχετικά, αφενός, να προκαλούν ουσιαστικό όφελος στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής τους, και αφετέρου, να μην είναι αναγκασμένος ο ελληνικός λαός να πληρώσει, εκ νέου, νέα συμπληρωματικά έργα, τα οποία, τόσο άστοχα, δεν συμπεριλήφθηκαν στα έργα των δύο προηγούμενων φάσεων. Ζητούν, λοιπόν, διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με την σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Λάρισα-Βόλος», τόσο οι πολίτες της Λάρισας, όσο και εκείνοι του Βόλου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής «Λάρισα-Βόλος» θα περιλαμβάνει σιδηροδρομική σύνδεση με τις προβλήτες του Βόλου «Ένα» και «Δύο», μέσω της ανατολικής εξόδου του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου, με συμπερίληψη της σχετικής σύνδεσης και με την προβλήτα του Βόλου «Τρία», μέσω της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου;

2. Η προκύπτουσα νέα σιδηροδρομική σύνδεση θα εξυπηρετεί τον οικισμό Μελισσάτικα και το Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου;

3. Αν για την σιδηροδρομική γραμμή «Λάρισα – Βόλου» προβλέπεται καλώδιο ηλεκτροκίνησης τύπου «τραμ», με αποτέλεσμα, η ταχύτητα να περιορίζεται στα 100 χλμ/ώρα, γεγονός το οποίο δε θα επιφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση στους χρόνους των δρομολογίων, θα ληφθεί, τουλάχιστον, η αναγκαία πρόνοια να αυξηθεί η ταχύτητα των σιδηροδρομικών συρμών, που θα συνδέουν τις ανωτέρω δυο πόλεις της Θεσσαλίας;

4. Υπάρχει δυνατότητα χάραξης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λάρισας και Βόλου, με τα οφέλη που θα έχει αυτή στην διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, μεταξύ «Σ.Σ. Βελεστίνου» και «Σ.Σ. Λατομείου», όπου ήδη υφίσταται, παράλληλα με την σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους, η παλιά μετρική σιδηροδρομική γραμμή των πάλαι ποτέ «Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων»;

Ο ερωτών Βουλευτής
 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

sidirodromikanea.blogspot.com