Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Ενημέρωση από το σωματείο των συνταξιούχων σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ».

Στο ενημερωτικό σημείωμά του το σωματείο των συνταξιούχων σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» κάνει γνωστό ότι:

"Την Παρασκευή 14/01/2022 εκδικάστηκε η πιλοτική δίκη που αφορά το σωστό επανϋπολογισμό των συντάξεων περιόδου 2011 έως 2016 πριν από την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου.

Ο Δικηγόρος Κόρκας Ιωάννης χειρίζεται τις εν λόγω αγωγές που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους Συναδέλφους, με ενημέρωσε ότι η απόφαση της συγκεκριμένης πιλοτικής δίκης θα εκδοθεί τουλάχιστον πέραν του εξαμήνου. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αγωγή μέχρι την έκδοση της απόφασης
Εικόνα αρχείου

sidirodromikanea.blogspot.com