Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Τι πρέπει να γνωρίζεται για την μεταφορά κατοικίδιων ζώων με τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας με τρένο και έχετε μαζί σας κατοικίδιο ζώο, καλό είναι να γνωρίζεται τους κανόνες που διέπουν για την μεταφορά τους, προκείμενου να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις που θα σας χαλάσουν τα σχέδιά σας.

Διαβάστε τους κανόνες και καλό σας ταξίδι.

Μεταφορά συνοδευόμενων ζώων

(Α) Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς ή βοηθείας (Ν. 4039/2012 και Ν. 4235/2014, καθώς και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων), τα ζώα αυτά γίνονται γενικά δεκτά για μεταφορά στις αμαξοστοιχίες και στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σκύλοι, γάτες, πουλιά, κλπ. (εξαιρούνται τα ερπετά) εφόσον:
 • Η μεταφορά τους δεν είναι αντίθετη προς το γενικότερο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Τα ζώα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και συνοδεύονται πάντοτε από τον κάτοχό τους
 • Τα ζώα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο
 • Τα μεταφερόμενα ζώα συντροφιάς είναι τοποθετημένα σε κλουβί ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας τυφλών, οι οποίοι δεν τοποθετούνται σε κλουβί και μεταφέρονται με λουρί και χωρίς φίμωτρο

 (Β) Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η μεταφορά των ζώων συντροφιάς ή βοηθείας με τις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν τελεί υπό την κρίση ή τη συναίνεση του προσωπικού της εταιρίας ή των λοιπών επιβατών, καθόσον ορίζονται ειδικοί χώροι και ισχύουν ορισμένες υπηρεσιακές ρυθμίσεις για τη μεταφορά τους εντός των αμαξοστοιχιών και λεωφορείων.

 (Γ) Στα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών μόνον στους σκύλους βοήθειας τυφλών.

 (Δ) Για την φύλαξη των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ή βοηθείας είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του σιδηροδρόμου. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, σύμφωνα με το Άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΩΜΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων γίνεται πρόσθετη διάκριση των μεταφερόμενων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία,  ως εξής:

(Α) Μικρόσωμοι σκύλοι (έως 10 κιλά) που συνοδεύονται από τους κατόχους τους, ή άλλα μικρόσωμα κατοικίδια μεταφέρονται:

 • με όλες τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφόσον είναι σε κλουβί με μέγιστες διαστάσεις 50 Χ 40 Χ 70 εκ. και τοποθετούνται είτε στα γόνατα του συνοδού τους, είτε στους χώρους των αμαξοστοιχιών που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες. Σε αντίθετη περίπτωση ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας μεριμνά για την τοποθέτηση του κλουβιού στο χώρο φύλαξης αποσκευών, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη συνοδού του κατοικιδίου.
 • στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  μόνον εφόσον μεταφέρονται σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 35 εκ. και σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μικρόσωμων κατοικιδίων  ανέρχεται πλέον σε τρία μικρόσωμα κατοικίδια ανά λεωφορείο.

(Β) Μεγαλόσωμα/μεσαία κατοικίδια ( σκύλοι) που συνοδεύονται από τους κατόχους τους:

i. Μεγαλόσωμα κατοικίδια μεταφέρονται στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου σε κλουβί μέγιστων διαστάσεων 118 Χ 76 Χ 88 εκ., με τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που διαθέτουν όχημα σκευοφόρου (ο χώρος της σκευοφόρου αερίζεται αλλά δεν κλιματίζεται)  και είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιδιοκτήτη παρουσία του Προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Οι αμαξοστοιχίες αυτές είναι:

 • Στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη στις αμαξοστοιχίες: IC50,  IC52,  IC54, IC56, ΙC58,
 • Στο σιδηροδρομικό άξονα Θεσσαλονίκη – Αθήνα στις αμαξοστοιχίες: IC51, IC53, IC55, IC57, IC59

ii. Μεσαία κατοικίδια  μεταφέρονται στις αμαξοστοιχίες των προαστιακών γραμμών που μνημονεύονται ρητά παρακάτω* και σε επιλεγμένα δρομολόγια εφόσον είναι τοποθετημένα υποχρεωτικά σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς με μέγιστες διαστάσεις 50 Χ 40 Χ 70 εκ., στο τελευταίο βαγόνι και μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μεγαλόσωμων/μεσαίων κατοικίδιων είναι 2 ανά αμαξοστοιχία

 Δεν μεταφέρονται στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

(Γ) Σκύλοι βοηθείας (εκπαιδευόμενοι & εκπαιδευμένοι) ατόμων με αναπηρίες

Επιτρέπεται, η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν τυφλούς επιβάτες  εντός των διαμερισμάτων, στις συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τους παρακάτω όρους :

 • ο σκύλος βοηθείας μεταφέρεται χωρίς φίμωτρο, με λουρί χειρισμού και πρέπει να είναι καθισμένος επί του δαπέδου του βαγονιού, ή στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δίπλα ή κοντά στον κάτοχό του
 • οι σκύλοι βοηθείας τυφλών δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, είναι δυνατή η μεταφορά τυφλού και του σκύλου βοηθείας στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον αυτές διατίθενται στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία
 • Οι σκύλοι βοήθειας ατόμων με αναπηρία, εκπαιδευόμενοι ή εκπαιδευμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Σκύλοι υπό εκπαίδευση ή εκπαιδευμένοι (όπως ορίζονται με τη σχετική Νομοθεσία):

Ο χειριστής ή ο εκπαιδευτής ή ο εθελοντής ανάδοχος κουταβιού, υπό εκπαίδευση ως σκύλου βοηθείας κατά περίπτωση, φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους, υπαλλήλους, τα, εκ του νόμου, οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, καθώς και το ότι ο χειριστής ή ο εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας ή ο εθελοντής ανάδοχος  διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χειριστή ή του εκπαιδευτή στην Ελλάδα, πολίτη Ε.Ε ή τρίτης χώρας, τα ως άνω πιστοποιητικά, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κλπ), ειδάλλως στην Αγγλική.

Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την απαίτηση σεβασμού του χώρου της αμαξοστοιχίας και των επιβατών, για τους χειριστές, εκπαιδευτές, εθελοντές αναδόχους κουταβιών, εκπαιδευόμενων ή εκπαιδευμένων σκυλιών.

Η παραλαβή και μεταφορά εκπαιδευόμενων σκύλων βοήθειας τυφλών ή ατόμων με αναπηρία, είναι δυνατή εντός των διαμερισμάτων, είτε στις συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα που έχουν οριστεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., είτε σε θέση ή όχημα που επιθυμεί ο χειριστής, ο εκπαιδευτής ή ο εθελοντής ανάδοχος.

 *Ειδικότερα, οι προαστιακές γραμμές   που ορίζονται για τη μεταφορά των συνοδευόμενων ζώων (μεσαίου μεγέθους) συντροφιάς ή βοήθειας είναι οι εξής:

 • Γραμμή Αθήνας – ΧαλκίδαςΣε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Γραμμή Πειραιά – Αεροδρομίου – Κιάτου – ΑιγίουΣε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Γραμμή Παλαιοφαρσάλου – ΚαλαμπάκαςΣε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Από 23.06.2021:Γραμμή Λάρισας – ΘεσσαλονίκηςΣτις αμαξοστοιχίες 1590, 1592, *590, 1598, 2592, 2594, *2596, 3590, 1591, *1595, 1597, 2591, 2593, *591, 2597, 2599, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του συγκεκριμένου δρομολογίου.

*Οι αμαξοστοιχίες 590, 2596, 1595 και 591 εξυπηρετούν στην διαδρομή Παλαιοφάρσαλος-Λάρισα-Θεσσαλονίκη

 • Προαστιακή Γραμμή ΠάτραςΣε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Γραμμή Λάρισας – ΒόλουΣε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Γραμμή Θεσσαλονίκης – Πλατεός – ΦλώριναςΑμαξοστοιχίες 82 και 85
 • Γραμμή Αλεξανδρούπολης – ΟρμενίουΑμαξοστοιχίες 1682 και 1683 (Δεν κυκλοφορούν Σάββατο, Κυριακή και αργίες)
 • Γραμμή Λειανοκλαδίου – Στυλίδας: Σε όλες τις αμαξοστοιχίες 
 • Γραμμή Κατακόλου – Ολυμπίας:Σε όλες τις αμαξοστοιχίες
 • Τρένο ΠηλίουΥπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σκυλιών στον εξώστη του τρένου είτε σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς ( μικρόσωμα σκυλιά), είτε με λουρί χειρισμού και φίμωτρο ( μεγαλόσωμα σκυλιά). Ο ανώτατος αριθμός επιτρεπόμενων σκυλιών είναι 2 ανά αμαξοστοιχία
 • Οδοντωτός (Γραμμή Καλαβρύτων-Διακοπτού)Είναι  δυνατή η μεταφορά μικρόσωμων κατοικίδιων ζώων, τα οποία είναι τοποθετημένα σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία μέγιστων  διαστάσεων 50 Χ 40 Χ 35 εκ. (έως 2  ζώα συντροφιάς ανά αμαξοστοιχία).

Σε περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης με την τοπική αμαξοστοιχία οι επιβάτες που μεταφέρουν ζώα συντροφιάς προωθούνται με την αμέσως επόμενη αμαξοστοιχία, στο μέτρο του δυνατού.

 • Για τη μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς, εκτός εάν ζητείται για τα μικρά κατοικίδια, εντός συσκευασίας μεταφοράς, ιδιαίτερη θέση. Εισπράττεται στην περίπτωση αυτή κόμιστρο 50% της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου του ενήλικα επιβάτη – συνοδού
 • Για τη μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων άνω των 10 κιλών εισπράττεται κόμιστρο 50% της πλήρους τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου του ενήλικα επιβάτη – συνοδού και εκδίδεται ο αντίστοιχος τίτλος μεταφοράς
 • Για τους σκύλους βοηθείας ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι, δεν εισπράττεται κόμιστρο
 • Για τους συνοδούς των μεταφερόμενων ζώων που δεν τηρούν τους κανόνες μεταφοράς θα επιβάλλεται πρόστιμο
 • Η έκδοση των εισιτηρίων του επιβάτη και του συνοδευόμενου ζώου συντροφιάς γίνεται μόνο στα εκδοτήρια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • Δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ζώων συντροφιάς από κλειστούς σταθμούς-εκτός εάν έχει εκδοθεί το εισιτήριο από σταθμό σε λειτουργία

sidirodromikanea.blogspot.com