Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Οριστική διαγραφή των υπέρογκων χρεών του ΟΣΕ

Τέλος σε ένα σίριαλ δεκαετιών μπαίνει με την οριστική διαγραφή των χρεών του ΟΣΕ. Παρά το γεγονός ότι η οριστική απόφαση της Ε.Ε. που γνωμοδότησε ότι ο ΟΣΕ δεν έλαβε παράνομες κρατικές ενισχύσεις (σ.σ. και επιτρέπει τη διαγραφή των χρεών του οργανισμού) εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε το 2017, η γραφειοκρατία –τόσο εισαγόμενη όσο και η εγχώρια– οδηγεί τον ΟΣΕ στα τέλη του 2021 στην απαλλαγή από τα υπέρογκα συσσωρευμένα χρέη του.

Αλεξάνδρα Κασσίμη

Για την οριστική διαγραφή του χρέους απαιτούνται δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών. Η πρώτη ΚΥΑ, με αντικείμενο την αποτίμηση και διαγραφή του τροχαίου υλικού, έχει ήδη την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργείων.

Σημειώνεται ότι το τροχαίο υλικό του ελληνικού Δημοσίου έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της ΓΑΙΟΣΕ και η αποτίμησή του ανήλθε στα 309,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, μεταβιβάστηκαν από τον ΟΣΕ στο ελληνικό Δημόσιο 3.582 μονάδες τροχαίου υλικού (βαγόνια, εξοπλισμός κ.ά.) της παραπάνω εμπορικής αξίας.

Σημειώνεται ότι για το 2019 (τελευταίος διαθέσιμος ισολογισμός του ΟΣΕ) το σύνολο των υποχρεώσεων του οργανισμού (ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια) ανερχόταν στα 11,71 δισ. ευρώ. Η πλειονότητα των δανείων αυτών αφορά την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου και την αγορά τροχαίου υλικού και ο ΟΣΕ αναμένει αυτή τη στιγμή την υπογραφή και της δεύτερης ΚΥΑ η οποία θα προβλέπει την οριστική διαγραφή του συνόλου των χρεών του οργανισμού.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια (9/2/2011), οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Κομισιόν σειρά μέτρων στήριξης του ΟΣΕ. Η Κομισιόν από την πλευρά της ζήτησε διευκρινίσεις και η επικοινωνία μεταξύ τους διήρκεσε μέχρι τον Απρίλιο του 2017. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2017, η Κομισιόν είχε ζητήσει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του οργανισμού για την περίοδο 2011-2016. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους εστάλη η τελευταία διευκρίνιση από τον ΟΣΕ.

Δύο μήνες αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οριστική της απόφαση (C-2017-3987) σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται θέμα κρατικών ενισχύσεων προς τον ΟΣΕ. Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή έγινε αποδεκτό ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ (διαγραφή χρέους, μετάταξη προσωπικού, κ.λπ.) είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

kathimerini.gr
sidirodromikanea.blogspot.com