Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον - Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Στεγασμένων και Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, περιοχών Κεντρικής κ αι Βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία - Θράκη)» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με ιον Ν. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26c άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/202C* (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021.

2ον- Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Στεγασμένων κι Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, των περιοχών Κεντρικής kc Νότιας Ελλάδας, καθώς και της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτου - Αιγίου» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τονΝ. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26ου άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021.

3ον- Ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δικτύου ΟΣΕ, |με ανθρώπινο δυναμικό» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26ου άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/20120 ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021.

4ον-'Ιδρυση δύο (2) νέων ισόπεδων διαβάσεων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο στη Χ.Σ. 150+000 μ Α και στη Χ.Σ. 10+250 μ Εκ.

και 5ον Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com